Autoverzekering, Maes Group

Wat is een autoverzekering?

Het bezitten van een auto brengt een zekere verantwoordelijkheid met zich mee, waaronder het hebben van een autoverzekering. Een autoverzekering beschermt niet alleen uw voertuig, maar ook uw financiële welzijn in geval van een ongeluk. Hieronder vindt meer informatie over wat een autoverzekering inhoudt, wat het uitkeert, waarom het noodzakelijk is en welke schade gedekt wordt.

Waarom heeft u een verzekering nodig?

Een autoverzekering is essentieel om eventuele slachtoffers te beschermen. En bijgevolg ook uw financiële stabiliteit, want de financiële gevolgen van een verkeersongeval kunnen groot zijn en zwaar doorwegen. Een verzekering dekt mits onderschrijven van de juiste waarborgen niet alleen de kosten van het herstellen van uw voertuig na een ongeluk, maar ook eventuele medische kosten van verwondingen, schade aan eigendommen van anderen en juridische kosten. Het is dus logisch dat de meeste landen dergelijke BA-verzekering verplichten richting elke autobezitter.

Wat houdt een autoverzekering in?

Een autoverzekering is een contract tussen u en de verzekeringsmaatschappij waarbij u regelmatig premies betaalt in ruil voor dekking van financiële verliezen veroorzaakt door auto-ongelukken, diefstal, vandalisme en andere gebeurtenissen. Voor schade aan derden met een gemotoriseerd voertuig kunt u bijvoorbeeld niet terugvallen op uw polis privéleven. Zoals in de meeste landen is het in België wettelijk verplicht u te verzekeren voordat u met uw wagen de baan op gaat. De verzekering die u dan afsluit houdt rekening met de WAM-wetgeving uit 1989, een ruime bescherming voor u als consument.

 • Burgerlijke aansprakelijkheid: de BA autoverzekering is een wettelijk verplichte verzekering in België. En dit van zodra het voertuig een verkeersrisico vormt, bv. rijden op de baan, geparkeerd op straat, … Omdat we hier spreken over het luik aansprakelijkheid, zal deze waarborg de schade dekken aan anderen. De tussenkomst zal niet enkel de materiële schade van het slachtoffer dekken maar bv. ook de lichamelijke schade. Het is belangrijk dat de verzekeraar de hoofdbestuurder(s) kent in het verzekeringscontract maar ook dat u bijkomende bestuurders meldt!
 • Omnium: de (grote of kleine) omnium verzekert een bepaalde materiële schade aan de verzekerde auto, ongeacht of u ‘in fout’ bent of niet. In een ‘kleine, beperkte of gedeeltelijke omnium’ zitten bijna altijd volgende dekkingen: brand, glasbraak, natuurkrachten, diefstal, aanrijding met wild en loslopende dieren. De ‘grote of volledige omnium‘ dekt naast de waarborgen van de kleine omnium ook de ‘eigen schade’. Hierdoor bent u bv. ook verzekerd tegen vandalisme, uw voertuigschade bij een verkeersongeval waarvoor u aansprakelijk bent, … Welke vergoedingsformule kiest u?
  • Aangenomen waarde: wanneer u zich verzekert in aangenomen waarde wordt een vooraf overeengekomen afschrijfsysteem overeengekomen. Allereerst wordt een periode bepaald waarbinnen in nieuwwaarde wordt vergoed, aan 100% van de verzekerde waarde, zonder afschrijving. Standaard spreken we over 6 maanden, echter zijn upgrades naar 12, 24 of zelfs 36 maanden geen uitzondering. Na deze periode volgt een maandelijkse afschrijving van 1 tot 1,5% (afhankelijk van verzekeraar) per maand, waarbij de waarde van het voertuig bij totaal verlies nooit lager kan uitvallen dat in werkelijke waarde.
  • Werkelijke waarde: in werkelijke waarde wordt de waarde van het voertuig bij een totaal verlies bepaald op het ogenblik van het schadegeval. In de meeste gevallen zal deze vergoeding lager uitvallen dan deze in aangenomen waarde.
 • Rechtsbijstand: rechtsbijstand zorgt ervoor dat uw rechten worden verdedigd, m.a.w. worden de gerechtskosten verzekerd en heeft de verzekerde recht op juridisch advies en bijstand. Ook zal uw rechtsbijstand instaan om bv. kosten te recupereren, indien nodig een tegenexpertise te gelasten, enz. De rechtsbijstand blijft een facultatieve waarborg en is dus niet verplicht. U kunt deze afsluiten binnen de autopolis maar kunt deze ook afsluiten als een onafhankelijke polis afsluiten wat extra belangrijke voordelen oplevert.
 • Bestuurdersverzekering: de bestuurdersverzekering verzekert de lichamelijke schade van de chauffeur. De inzittenden worden steeds als zwakke weggebruikers beschermd. U kunt deze waarborg binnen uw autoverzekering onderschrijven, als aparte verkeerspolis of verzekering persoonlijke ongevallen waar de dekkingen vaak ruimer zijn.
 • Bijstandsverzekering: een bijstandsverzekering zorgt voor hulp aan de verzekerde als hij pech krijgt met de wagen zoals bv. bij platte band, een lege autobatterij, wegslepen, op reis, ….

Hieronder vindt u nog enkele veelgestelde vragen (FAQ’s):

Wat keert een autopolis uit?

Een autoverzekering keert verschillende bedragen uit, afhankelijk van het type dekking dat u onderschreef. De meest voorkomende soorten dekking zijn aansprakelijkheidsdekking, omnium en aanvullende waarborgen. De aansprakelijkheidsdekking betaalt de schade aan anderen als u verantwoordelijk bent voor een ongeluk. De waarborg omnium dekt schade aan uw eigen voertuig, terwijl aanvullende dekkingen extra bescherming bieden, zoals bijvoorbeeld de bestuurdersverzekering, bijstand bij pech en juridische kosten.

Wat moet ik doen bij een ongeval ‘in fout’?

Volg steeds onze handige checklist verkeersongeval. Kijk eerst of iedereen veilig is. Pas nadien volgt het invullen van het aanrijdingsformulier digitaal of op papier.

Heeft u een schadegeval veroorzaakt, dan vergoedt de verzekeraar het slachtoffer. Uw bonus-malusgraad zal vervolgens stijgen waardoor u meestal tijdelijk meer verzekeringspremie zal moeten betalen. Sinds 01/01/2004 kan elke verzekeraar zijn eigen bonus-malussysteem hanteren. Zo passen sommige partnermaatschappijen de ‘levenslange BM-graad -2’ toe.

Ook moeten verzekeraars sinds 1 januari 2004 een attest van schade afleveren. Dergelijk attest schade beschrijft alle gekende schade van de laatste vijf jaar.

De verzekeringspolis zal dus nooit tussenkomen vanuit de waarborg BA richting de aansprakelijke bestuurder. De verwondingen van de chauffeur ‘in fout’ en de materiële schade aan zijn auto worden niet vergoed. Het is dus zeker het overwegen waard om de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid uit te breiden met bijkomende ‘opties’.

Is een autoverzekering via een verzekeringsmakelaar duurder?

In tegenstelling tot wat velen denken, is een specialist om uw verzekeringsportefeuille te beheren niet duurder dan bv. uw verzekeringen via een bankkantoor of zelfs online spelers. Wel krijgt u er heel wat meer voor terug. Een onafhankelijk bemiddelaar biedt u niet enkel persoonlijke ondersteuning, het juiste advies maar ook de autoverzekering die het best bij u past.

De autoverzekering wordt samengesteld door de juiste waarborgen te selecteren. Naast de prijs zijn ook de uitsluitingen, de kleine lettertjes maar vooral ook de service na schade belangrijk. Een extra reden om te kiezen voor een onafhankelijk specialist in verzekeringen.

Moet ik een jonge bestuurder doorgeven aan mijn autoverzekering?

Een autoverzekering zorgt ervoor dat u afhankelijk van de onderschreven waarborgen bent verzekerd in geval van een schadegeval. Op basis van het risico zal de verzekeringsmaatschappij u een premie voorstellen die u voor de verzekering dient te betalen. Welke elementen er naast de bestuurder nog allemaal meespelen om tot deze premie te komen, leest u in dit blogartikel terug.

Uiteraard moet de informatie die u aan de verzekeraar verstrekt overeenstemmen met de realiteit. Maar misschien twijfelt u of u iemand moet vermelden als hoofdgebruiker of bijkomende bestuurder? Want het onderscheid is nochtans cruciaal, zeker wanneer u uw zoon of dochter leert rijden of ze recent hun rijbewijs hebben behaald. Hieronder overlopen wij daarom graag met u beide begrippen zodat u correct kunt antwoorden.

Hoofdbestuurder of een bijkomende?

De hoofdbestuurder of voornaamste bestuurder van een voertuig is de bestuurder die het voertuig het vaakst gebruikt. Hierbij weegt de tijd achter het stuur voor verzekeraars meer door dan het aantal afgelegde kilometers.

Rijdt u minimaal een keer per week en dus regelmatig met het verzekerde voertuig terwijl er een andere hoofdbestuurder is? De verzekeringsmaatschappij zal u als gewone of bijkomende bestuurder aanzien. Ook uw gegevens worden best opgenomen in de verzekeringspolis.

Invloed op premie

Het vermelden van uw kinderen op uw autoverzekering als ouder biedt een belangrijk voordeel. Zo bouwt uw zoon of dochter een schadeverleden op waardoor hij (of zij) zich later makkelijker aan een lagere bonus malus en premie kan verzekeren.

Elke verzekeraar kan zijn eigen commerciële accenten leggen, echter zullen de meesten de leeftijd tot 23 jaar als drempel hanteren. Zij kunnen dan eventueel een beperkte bijpremie aanrekenen voor het extra risico dat zij moeten dragen. Echter zullen de meeste maatschappijen bij het vermelden van meerdere jonge bestuurders zich beperken tot het aanrekenen van slechts eenmaal de bijpremie.

Gevolgen van onjuiste informatie

Het ‘vergeten’ of verzwijgen van risicoverzwarende informatie kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan de rechtbank de verzekeraar volgen en het verzekeringscontract nietig verklaren. Hierdoor kan de maatschappij de schade die aan de tegenpartij werd uitbetaald, verhalen op de verzekeringsnemer. Dit bedrag kan hoog oplopen, zeker wanneer er lichamelijke schade werd veroorzaakt.

Een valse verklaring afleggen over wie er met het voertuig reed, is uiteraard af te raden. Hierdoor zet u de deur open voor de verzekeraar om de tussenkomst volledig te weigeren en de polis op te zeggen.

Hoe wordt de premie van uw autoverzekering berekend?

Waarom verschilt de premie van een autoverzekering per persoon?

Er wordt rekening gehouden met heel wat gegevens om een premie van een autoverzekering te berekenen. Hieronder sommen we alvast enkele belangrijke criteria op:

Wie bestuurt het voertuig?

 • Leeftijd en rijervaring: de premie zal voor een meer ervaren bestuurder lager liggen dan voor een jonge, onervaren bestuurder.
 • Woonplaats: in een drukke stad ligt het aantal ongevallen hoger dan in bv. een dorp met weinig verkeer.
 • Schadeverleden: had u in het verleden geregeld een ‘ongeval in fout’ dan wordt de premie hier negatief door beïnvloed.

Over welk voertuig spreken we?

 • Vermogen: hoe lager het vermogen (kW), hoe lager de premie van uw autoverzekering en omgekeerd.
 • Waarde: voor de berekening van de eventuele ‘omnium‘. Naast de cataloguswaarde, kan ook de factuurwaarde worden gerekend.
 • Veiligheidsopties: sommige verzekeraars kennen kortingen toe voor een ‘veiligere auto’ (bv. achteruitrijsensoren).

Waarvoor gaat u het voertuig gebruiken?

 • Gebruik: enkel privé of ook professioneel?
 • Aantal km: sommige verzekeraars kennen een korting toe wanneer u een beperking accepteert maar is niet altijd het meest voordelig.

Hoe regelt u de premiebetaling?

 • Betalingstermijn: een gespreide betalingstermijn kan een de premie beïnvloeden. Sommige verzekeraars bieden gratis pakketten aan.

Welke autoverzekering is de beste verzekering?

Wat is het verschil tussen een verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent?

De beste autoverzekering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie (leeftijd, rijervaring, type auto, schadeverleden, …) en uw persoonlijke voorkeuren (goedkope autoverzekering, autoverzekering met goede service bij schade, autoverzekering met complete dekkingen, enz.).

Daarom blijven wij als uw verzekeringsmakelaar, uw beste verzekering. Wij bekijken wat voor u belangrijk is, vergelijken de markt voor u en adviseren u bij de keuze van waarborgen.

Een autoverzekering als jonge bestuurder?

Een bijzonder moment in het leven van een jonge bestuurder, de dag dat u uw (voorlopig) rijbewijs haalt. Maar wat betekent dit voor de autoverzekering van het voertuig waarmee u gaat rijden? Want als eigenaar van een motorvoertuig bent u wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voordat u de baan op kunt. Als u een auto bestuurt zonder verzekering, riskeer u niet alleen voor de politierechter te moeten verschijnen (boete, intrekking rijbewijs, …), maar bent u ook persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade die u veroorzaakt.

Autoverzekering van uw ouders

Een eerste mogelijkheid is dat u met de wagen van uw ouders de baan op gaat. Wellicht gaat u het voertuig geregelmatig gebruiken, waardoor uw ouders u als gebruikelijke bestuurder moeten laten registreren in hun autopolis. Melden zij deze verzwaring van risico niet aan de verzekeraar, dan kan deze nadien moeilijk doen.

Een eigen autoverzekering als jonge bestuurder

U rijdt als jongere wellicht het liefst met uw eigen voertuig. Bijvoorbeeld omdat de wagen van uw ouders (te) weinig beschikbaar is of ze de auto niet graag ter beschikking stellen. Het is dan belangrijk te weten welke elementen voor een verzekeringsmaatschappij belangrijk zijn om de autopremie te berekenen.

Als beginnende chauffeur kunt u nog geen individueel rijverleden aantonen aan de hand van bijvoorbeeld een attest van schadeverleden. Hierdoor zal uw startpremie hoger liggen dan een ervaren chauffeur die al jaren ongevalvrij rijdt. Ook heeft een jonge bestuurder statistisch gezien meer kans op een ongeval dan een oudere bestuurder waardoor verzekeraars ze beschouwen als een hoger risico.

Als jongere start u best met een veilige tweedehandswagen. Hierdoor heeft u mogelijk niet onmiddellijk nood aan een omniumverzekering. Ook kan een nieuwe dure en zware auto een duurdere autoverzekering betekenen.

Autopremie onder controle

Verschillende mogelijkheden dus om uw autoverzekering onder controle te houden. Maar we geven u hieronder nog enkele handige tips:

 1. Als verzekeringsmakelaar vergelijken wij voor u verschillende verzekeraars. De premies voor autoverzekeringen kunnen sterk verschillen tussen verschillende verzekeraars. Door verschillende verzekeraars te vergelijken, vinden wij de best mogelijke deal.
 2. Kies voor een lager risico: Sommige verzekeraars bieden lagere premies aan voor bestuurders die minder risico lopen, zoals een jonge bestuurder die minder kilometers rijdt of een auto met minder vermogen kiest.
 3. De ouders als klant: Zijn de ouders al klant bij een verzekeraar of stappen zij over? Dan is de maatschappij vaak bereid om een commerciële tegemoetkoming te doen in de premie. Het verhoogd risico van de jongere wordt immers enigszins gecompenseerd door ervaren bestuurders.
 4. Verhoog uw eigen risico: Door uw eigen risico binnen bv. een omniumwaarborg te verhogen, kunt u de premies verlagen. Dit betekent wel dat u meer kosten zelf moet dragen als u een ongeval heeft.
 5. Verbeter uw rijvaardigheid: Sommige verzekeraars bieden kortingen aan voor bestuurders die een rijvaardigheidscursus volgen. Dit kan niet alleen leiden tot lagere premies, maar zal ook uw vaardigheden op de weg verbeteren.
Hoe vind ik de beste en meest betaalbare autoverzekering?

Als verzekeringsmakelaar zijn wij er om u te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen als het gaat om het beschermen van uw kostbare bezit – uw auto. Een cruciaal aspect van het autobezit is het afsluiten van de juiste autoverzekering. In dit uitgebreide blogartikel zullen we de beste en goedkoopste autoverzekeringsopties verkennen, evenals de gemiddelde jaarlijkse kosten en enkele belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van de beste autoverzekering voor uw behoeften.

Wat is de beste autoverzekering?

Het definiëren van de “beste” autoverzekering is geen eenvoudige taak, omdat dit afhangt van uw individuele behoeften en omstandigheden. Er zijn echter enkele belangrijke kenmerken waarnaar u moet zoeken bij het beoordelen van verschillende verzekeraars:

 1. Dekkingsmogelijkheden: de beste autoverzekering biedt een breed scala aan dekkingsmogelijkheden, waaronder aansprakelijkheid, verschillende soorten omnium, bijstand en zoveel meer. Hierdoor kunt u een verzekeringspakket kiezen dat past bij uw specifieke behoeften.
 2. Service en betrouwbaarheid: een goede verzekeringsmakelaar is gemakkelijk te bereiken, biedt uitstekende klantenservice en heeft een betrouwbare reputatie. Online recensies en klantbeoordelingen kunnen u helpen om inzicht te krijgen in de ervaringen van anderen met een bepaald verzekeringskantoor.
 3. Schadeafhandeling: een snelle en probleemloze afhandeling van schade is van cruciaal belang in geval van een ongeval. Controleer hoe verzekeraars hun claims behandelen en hoe tevreden klanten zijn. Ook hier is de keuze voor een verzekeringsmakelaar belangrijk, want hij zal u ontzorgen en het dossier (al dan niet) van kortbij opvolgen.
 4. Prijs en premie: Hoewel de prijs belangrijk is, moet u niet alleen op zoek gaan naar de goedkoopste verzekering. Het vergelijken van de premies met de geboden dekking en service is essentieel om waarde voor uw geld te krijgen.

Wat is de goedkoopste autoverzekering?

Goedkoop is niet altijd de beste keuze, maar veel mensen zijn op zoek naar een betaalbare dekking die nog steeds voldoende bescherming biedt. Hier zijn enkele tips om de goedkoopste autoverzekering te vinden:

 1. Vergelijk offertes: als verzekeringsmakelaar berekenen wij offertes bij verschillende verzekeraars en vergelijken deze grondig. Hierdoor vinden wij de goedkoopste autoverzekering in Diest die de bescherming biedt die u wenst.
 2. Kies de juiste dekking: als u een oudere auto heeft, kunt u overwegen om alleen de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking af te sluiten, wat uiteraard goedkoper is dan extra dekkingen erbij.
 3. Verhoog uw eigen risico: door het eigen risico te verhogen, kunt u de premie verlagen. Zorg er echter voor dat u het eigen risico kunt betalen als u wordt geconfronteerd met een eigen schade.
 4. Kortingen: sommige verzekeraars bieden kortingen aan voor bijvoorbeeld een energiezuinige wagen, een laag aantal kilometers per jaar, of meerdere verzekeringen bij dezelfde maatschappij.

Hoeveel kost een autoverzekering per jaar?

De kosten van een autoverzekering variëren sterk en zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

 1. Type dekking: louter een aansprakelijkheidsverzekering is goedkoper dan bijvoorbeeld een extra dekking omnium.
 2. Leeftijd en rijervaring: jongere bestuurders en mensen met minder rijervaring betalen meestal hogere premies.
 3. Type auto: de kosten van de verzekering kunnen variëren afhankelijk van het merk, model en de leeftijd van de auto.
 4. Woonplaats: verzekeraars nemen de locatie van uw woning mee in de premieberekening.

Gemiddeld kunnen de kosten van een autoverzekering in Diest ergens tussen de € 300 en € 1500 per jaar liggen, afhankelijk van de bovengenoemde factoren.

Conclusie

Het vinden van de beste en goedkoopste autoverzekering vereist onderzoek en vergelijking. De definitie van “beste” kan variëren, afhankelijk van uw persoonlijke behoeften en voorkeuren. Het is essentieel om de dekking, klantenservice, betrouwbaarheid en prijs van verschillende verzekeraars te vergelijken voordat u een beslissing neemt. Als verzekeringsmakelaar staan wij klaar om u te helpen bij dit proces en ervoor te zorgen dat u de juiste dekking krijgt voor een eerlijke prijs, zodat u met gemoedsrust de weg op kunt gaan in België (en ver daarbuiten).

Is er een betaalbare autoverzekering voor senioren?

De autoverzekering en senioren, geen goede combinatie?

België vergrijst en toch blijft het voor senioren lastig om een autoverzekering af te sluiten door een groter risico op schade. Een ‘goedkope autoverzekering’ lijkt er voor senioren dan ook niet meer in te zitten.

Liever geen ‘senior-autoverzekering’?

De meeste verzekeraars zien liever geen 65-plussers aankloppen voor een autoverzekering. Hoe ouder u bent, hoe kleiner de kans dat een verzekeraar u een autoverzekering aanbiedt. Uit statistieken blijken ‘ouderen’ tussen 61 en 64 jaar het minste schade op te lopen, terwijl 80-plussers 7,5 keer zoveel schade hebben. De redenering van de verzekeraars lijkt op zich dus niet onlogisch, maar …

Hoe ouder, hoe hoger de autopremie?

De elementen die meespelen bij de berekening van een autoverzekering leest u in ons artikel ‘de premie van uw autoverzekering‘.

Vindt u het correct de manier waarop senioren voor hun leeftijd worden afgestraft?

 • bent u als verzekeringsnemer ouder dan 65 jaar en zijn alle gebruikelijke bestuurders ouder dan 30 jaar?
 • heeft u als verzekeringsnemer (en gebruikelijke bestuurders) de laatste 4,5 jaar geen ongeval veroorzaakt?

U kunt uw offerte online berekenen, maar nog beter vraag uw offerte met zeer gunstig tarief aan door de vragenlijst in te vullen. Vervolgens zoeken wij als onafhankelijk verzekeringsmakelaar naar de beste premie en verzekering op de Belgische markt.

Wat is een bonus-malus?

Uw verzekeringspremie via een bonus-malus

Letterlijk betekent bonus-malus ‘goed-slecht’ en wordt door quasi iedere Belgische verzekeraar gebruikt om de goede chauffeur te belonen. Bent u een goede, voorzichtige bestuurder van een motorrijvoertuig dan daalt uw bonus-malusgraad jaarlijks. Deze graad is een belangrijke parameter om de premie van bijvoorbeeld uw autoverzekering te berekenen.

Veroorzaakt u een ongeval dan wordt u bonus-malus mogelijk negatief beïnvloed.

Bonus-malus: 1, 2, 3, start!

Als beginnende bestuurder start u meestal in graad 11 (of 14 als professional). Maar 11 is slechts een cijfer. Zo heeft elke verzekeraar zijn eigen systeem. En is het dus belangrijker te weten welke korting of bijtelling er zich achter de graad verschuilt. Want deze heeft natuurlijk rechtstreeks invloed op de verzekeringspremie die u moet betalen.

Per jaar rijervaring daalt uw graad met 1 totdat u de laagste graad bij de verzekeraar bereikt. Was u aansprakelijk voor een schadegeval, dan zal uw malus per schadegeval stijgen met meestal vijf. Maar ook hier zijn er verschillen tussen de verzekeraars op de markt. Zo zijn er maatschappijen die een stijging per aansprakelijke schade doorrekenen van bijvoorbeeld 6 graden.

Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen die eenmaal u de laagste graad hebt bereikt, deze levenslang toekennen. Andere maatschappijen werken met bijvoorbeeld smileys, jokers, oscars, enzovoort. Ze willen uiteraard allemaal u als voorzichtige chauffeur aan boord houden.

Bewijzen verlagen uw premie

Wijzigt u van verzekeraar? Dan kunt u uw verzekeringspremie verlagen wanneer u enkele bewijsstukken kunt voorleggen die een gunstige invloed hebben op uw bonus-malusgraad.

 • Gebruikt u uw voertuig als particulier of professional?
 • Hoeveel jaren rijervaring kunt u aantonen op basis van uw rijbewijs?
 • Hoe zit het met uw schadeverleden? Bent u een goede, voorzichtige chauffeur of eerder een brokkenmaker? Dit toont u aan via een schadeattest dat u ontvangt van uw vorige verzekeraar of via Carattest.be.

Conclusie

De bonus-malusgraad en achterliggende premiepercentages kunnen verschillen per verzekeraar. Zo kunt u de algemene voorwaarden nalezen van de autoverzekeraars om deze premiepercentages en graden te kennen. Ook blijft het belangrijk te weten of en met hoeveel uw malus stijgt bij een aansprakelijke schade.

U laten adviseren door Maes Group Verzekeringen als verzekeringsmakelaar is de beste keuze. In tegenstelling tot wat velen denken, is een specialist om uw verzekeringsportefeuille te beheren niet duurder dan bv. uw verzekeringen via een bankkantoor of zelfs online spelers. Wel krijgt u er heel wat meer voor terug. Een onafhankelijk bemiddelaar biedt u niet enkel persoonlijke ondersteuning, het juiste advies maar ook de autoverzekering die het best bij u past.

Moet ik mijn aanhangwagen verzekeren?

MTM van een aanhangwagen

Als chauffeur vermijdt u wellicht graag problemen bij een politiecontrole of met de verzekeraar bij een schadegeval. Dan is het belangrijk te weten wanneer u uw aanhangwagen moet verzekeren. Want niet voor alle aanhangwagens is een verzekering verplicht. De maximaal toegelaten massa (MTM) bepaalt of u uw aanhanger bijkomend moet verzekeren. De MTM is het totale gewicht van uw remorque samengeteld met de lading. We rekenen hieronder bijvoorbeeld ook een trailer, een caravan, enzovoort.

MTM < 750 kg

Voor dergelijke remork is er geen aparte aansprakelijkheidsdekking vereist. U dient als autobestuurder geen specifiek rijbewijs te behalen, uw B-rijbewijs volstaat. Op de aanhanger voorziet u een duplicaat van de nummerplaat van het trekkend voertuig, er is bijgevolg geen aparte nummerplaat vereist.

MTM > 750 kg

Een aanhangwagen met een MTM van +750 kg wordt gelijkgesteld aan een motorrijtuig. Als gevolg hiervan dient u een aparte verzekering BA Auto te onderschrijven. Net als voor een motorvoertuig is dit een wettelijk verplichte verzekering. Doordat het met een motorrijtuig wordt gelijkgesteld, geldt ook de verplichting tot inschrijving van het voertuig via DIV. Het voertuig zal een specifieke Q-nummerplaat toegewezen krijgen.

Let op, u hebt ook een aangepast rijbewijs nodig wanneer de MTM van het trekkend voertuig en de aanhangwagen samen meer dan 3500 kk bedraagt!

Wat in geval van schade?

In geval van schade maken de verzekeraars naast de MTM, ook een onderscheid of de aanhangwagen al dan niet gekoppeld was.

U berokkent schade aan derden

De aanhangwagen is gekoppeld aan het trekkend voertuig

De aansprakelijkheidsverzekering BA Auto van het trekkend voertuig zal instaan voor de schade die uw aanhangwagen heeft aangericht. Quasi steeds wordt een aanhanger met MTM tot 750 kg gratis en automatisch meeverzekerd binnen de BA Auto van het trekkend voertuig. Indien de MTM > 750 kg, dan dient u ons dit steeds te melden. Wij zorgen ervoor dat de verzekeraar deze uitbreiding opneemt binnen de polis.

De aanhangwagen is niet gekoppeld aan het trekkend voertuig

Een losgekoppelde aanhangwagen kan ook schade aan derden berokkenen wanneer deze bijvoorbeeld van de oprit rolt tegen een geparkeerd voertuig op straat. Bij privégebruik (MTM < 750 kg) zal uw familiale verzekering tussenkomen bij schade. Ondanks dit geen wettelijk verplichte verzekering betreft, behoort ze toch best tot uw verzekeringsportefeuille. Want wat als u in dergelijke situatie niet beschikt over een geldige familiale verzekering? Inderdaad, dan draait u t.o.v. de eigenaar van het geparkeerde voertuig zelf op voor schade.

Wanneer de aanhanger beroepsmatig wordt gebruikt, zal de polis BA Onderneming tussenkomen in de schade.

In geval van MTM > 750 kg dient er zoals hierboven vermeld verplicht een BA-verzekering af te sluiten. Deze verzekering zal ten opzicht van de (in ons voorbeeld) geparkeerde schadelijder tussenkomen bij schade.

Mag uw partner met uw bedrijfswagen rijden?

Uw bedrijfswagen gebruiken

Uw werkgever bezorgt u als onderdeel van uw loonvoorwaarden een bedrijfswagen. Zo gebruikt u de wagen om van en naar uw werk te rijden. Misschien gebruikt u het voertuig ook om bijvoorbeeld klanten te bezoeken?

Maar wat tijdens uw privétijd?

Mogen uw partner of kinderen achter het stuur van uw bedrijfswagen kruipen? Het antwoord hierop is redelijk eenvoudig. Het is aan de werkgever die het voertuig ter beschikking stelt om hierover goede afspraken te maken. Deze afspraken staan meestal duidelijk in de car policy van het bedrijf genoteerd. Zo kan het dus best zijn dat de werkgever beperkingen bepaalt op het gebruik van de wagen. Enkele voorbeelden kunnen zijn: het aantal personen, enkel leden uit het gezin, enkel collega’s, er kan een leeftijdsbeperking worden opgelegd, enz. Neem dus zeker de car policy van uw bedrijf erbij om dit na te kijken.

Bent u niet zeker? Contacteer dan de verantwoordelijke binnen uw bedrijf.

Wat is het formulier aanvraag tot inschrijving van een voertuig?

Inschrijving van het voertuig

Het roze aanvraagformulier voor de inschrijving van het aangekochte voertuig is noodzakelijk om uw nieuw of tweedehands voertuig (of bv. aanhangwagen) door ons te laten inschrijven bij DIV (FOD Mobiliteit), een officieel inschrijvingsbewijs toegestuurd te krijgen en uw (nieuwe of bestaande) Europese nummerplaat aan het voertuig te linken.

Momenteel zijn er verschillende versies in gebruik. Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeld van zowel de oude als nieuwe versie. Liever de video bekijken? Klik hier.

Hieronder overlopen we alle codes en vakken op het roze formulier (of aanvraag tot inschrijving van een voertuig):

Bovenaan

 • X1: U kiest over welke inschrijving het gaat. Meestal is dit ‘normaal’.
 • A: Plaats een ‘X’ in het vakje van uw keuze (aanvraag van een nieuwe plaat of plaat beschikbaar). Wanneer u nog een ‘oude’ Belgische nummerplaat heeft, wordt die automatisch vervangen door een Europees model.
  Wanneer u een bestaande nummerplaat hebt, vult u deze hier in. Vult u hier uw ‘oude’ Belgische nummerplaat in, dan ontvangt u automatisch een nieuwe Europese nummerplaat.
 • X2: Gaat het over een nieuw of gebruikt voertuig?
 • X3: U hebt de keuze tussen een normale, rechthoekige nummerplaat, een vierkante nummerplaat, een moto-formaat of een fiets-formaat. De meeste bestuurders plaatsen een normale, rechthoekige nummerplaat op hun auto.
  – Normale nummerplaat: 52 cm x 11 cm
  – Vierkante nummerplaat: 34 cm x 21 cm
  – Nummerplaat voor de moto: 21 cm x 14 cm
  – Nummerplaat voor de fiets: 10 cm x 12 cm
 • P3: Hier hoeft u normaliter niets aan te kruisen
 • X6: Dit duidt u enkel aan indien van toepassing, nl. is het een ingevoerd voertuig (land)?

Gegevens van het voertuig

 • D1-D3: Merk en commercieel type
 • E: Chasisnummer
 • E1: Code als controle op het chasisnummer
 • J: Categorie
 • J1Aard
 • J2: BTW
 • K: Whole Vehicule Type Approval (WVTA-nummer)
 • X4: De nummerplaat van de vorige eigenaar
 • D2-01: Variant
 • D2-02: Versie
 • K1: Belgische ref-nummer
 • G: Rijklare massa
 • F1: MTM
 • V7: CO2
 • V9: Milieuklasse
 • B: De datum van eerste ingebruikneming
 • T: Maximale snelheid
 • P1: Cc (cilinderinhoud)
 • P2: Kw (kilowatt)
 • P3: Brandstof (zie boven ‘vak P3’)
 • S1: Zitplaatsen
 • S2: Staanplaatsen
 • R: Kleurcode
 • X5: De datum van de vorige / laatste inschrijving

De aanvrager van de inschrijving

 • C9:  Btw- of ondernemingsnummer (rechtspersoon), op de oude formulieren wordt hier het rijksregisternummer gevraagd
 • C9.1: Het nummer van de vestigingseenheid (rechtspersoon)
 • C9.2: Juridische vorm, bijvoorbeeld BV, NV, VZW, …
 • C10: Rijksregister- (natuurlijke persoon), op de oude formulieren de geboortedatum (DD/MM/YYYY)
 • C1.1: Achternaam (natuurlijke persoon) / Maatschappelijke benaming (rechtspersoon)
 • C1.2: Eerste, officiële voornaam (natuurlijke persoon)
 • C1.3: Straat, huisnummer, postcode en gemeente

Overige vakken

 • X7: Datum
 • X8: De handtekening van de aanvrager.
 • X9: Hier duidt u aan in welke taal u het inschrijvingsbewijs wenst.
 • X10: Hier vermeldt u bijkomende verklaringen zoals bv. het leveringsadres van de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs.
 • X11: Wanneer u een spoedlevering wenst, duidt u hier uw akkoord aan (handtekening). U dient er wel rekening mee te houden dat deze ‘optie’ betalend is.
 • X12: Het refertenummer / de barcode kunt u gebruiken om het verwerkingsproces online op te volgen.
 • X13: In het reservevak voor de autokeuring vult u zelf niets in.
 • X14: Blanco vak.
 • W: Eventueel BTW-vignet van de verkoper (oud formulier)
 • X15: Hier duidt u aan of het al dan niet over een speedpedelec gaat. Zo ja of deze wel/niet autonoom kan rijden.
 • Y: Dit vak is voor de garagist wanneer het om een nieuw voertuig gaat (oud formulier) / op het nieuwe formulier leest u de opmerking omtrent de aanvraag van een nationale nummerplaat (zie X1)
 • X16: Hier duidt u het type van een speciale nummerplaat aan:
  – O: oldtimer
  – TX: taxi
  – TL: verhuur met bestuurder
  – G: landbouwtrekker
 • Z: Hier voorziet Maes Group Verzekeringen een vignet met barcode van de verzekeraar, de nodige data en stempels.
Mag ik autorijden met teenslippers?

Wel of geen (teen)slippers in de auto?

Met zo’n zomerse temperaturen staat u er niet meer bij stil wanneer u met de auto rijdt maar mag u met bv. teenslippers eigenlijk wel achter het stuur kruipen van uw voertuig?

Eerst het positieve nieuws: nergens in de wegcode wordt het verboden.

Artikel 8.3 Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten. Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.

Dus autorijden met teenslippers is toegestaan?

In theorie wel, echter wanneer de politie van mening is dat u onvoldoende de rijbewegingen kunt uitvoeren omwille van uw schoenen dan kunt u een boete krijgen.

En wat bij een ongeval?

Hier geldt dezelfde redenering. Wanneer de verzekeraar van uw autoverzekering van oordeel is dat uw zomers schoeisel mee aan de basis ligt van het ongeval, dan zou u (deels) aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Alternatief?

Wanneer de slipper van uw voet glijdt, kan hij makkelijk achter een pedaal blijven hangen. Ideaal is anders.

Het enige alternatief is bijvoorbeeld een paar sportschoenen aantrekken tijdens het autorijden en van zodra u bent aangekomen die teenslippers uit uw koffer toveren. Zo genieten uw voeten toch nog van de zomer.

Hoe zeg ik mijn nummerplaat op?

Waarom hangt er een nummerplaat op uw voertuig?

Om met een gemotoriseerd voertuig in België te kunnen rondrijden dient u een nummerplaat op dit voertuig te bevestigen. De regels schrijven voor dat dit op een bepaalde plaats en op een bepaalde manier moet gebeuren. Dit kenteken identificeert uw voertuig en dus ook u in het verkeer. Denk bijvoorbeeld maar aan een snelheidsovertreding, een vluchtmisdrijf, foutparkeren, enzovoort.

Maar ook uw verzekeraar noteert naast het chassisnummer eveneens uw plaat. Elk gemotoriseerd voertuig dient wettelijk verplicht te beschikken over een geldige verzekering en dit zolang het voertuig een verkeersrisico vormt. Dit betekent bijvoorbeeld dat een wagen langs de kant van de openbare weg geparkeerd, steeds moet beschikken over een geldige verzekering.

U dient wanneer u een voertuig in het verkeer brengt, uw voertuig in te schrijven om een officieel kenteken te bekomen of uw bestaand kenteken te koppelen aan uw nieuw voertuig. Natuurlijk passeert de overheid hier zoals gebruikelijk graag langs de kassa, want ze rekent niet enkel een eenmalige inschrijftaks (de belasting op inverkeerstelling) aan maar passeert ook jaarlijks om de verkeersbelasting te innen. Bereken deze hier >

In bepaalde gevallen kunt u ook uw bestaande nummerplaat overdragen.

Hoe zegt u uw plaat op?

Wanneer u uw voertuig niet langer gebruikt, bv. u verkoopt uw wagen of uw moto is niet meer te herstellen dan kunt u uw nummerplaat stopzetten. In principe heeft u maximaal een viertal maanden de tijd om uw nummerplaat bij te houden alvorens uw plaat opnieuw op een ander voertuig te registreren. Duurt het langer? Dan kan DIV overgaan tot schrapping van de nummerplaat.

Bovendien kan het interessant zijn om uw nummerplaat binnen te sturen wanneer uw verzekerd risico is verdwenen. Zo kunt u vervolgens niet enkel een gedeelte van de reeds betaalde verkeersbelasting recupereren maar ook de autoverzekering kunt u op deze manier stopzetten. Wanneer uw wagen bijvoorbeeld een grote herstelling moet ondergaan en u hierdoor uw wagen voor langere tijd moet missen, kunt u uw autoverzekering laten schorsen. Hierdoor pauzeert u uw autoverzekering gedurende de herstelling en is de betaalde premie niet verloren.

Werkwijze

 1. Breng uw nummerplaat naar een postkantoor of postpunt. Sinds 1 augustus 2019 is de schrapping van kentekenplaten gratis. U geeft uw officiële nummerplaat af aan de loketmedewerker en ontvangt een bewijs van schrapping, het schrappingsattest. Op dit attest wordt het kenteken vermeld samen met de datum van afgifte / schrapping.
 2. Dit schrappingsattest bezorgt u aan uw verzekeringskantoor. Bij Maes Group Verzekeringen zijn er verschillende mogelijkheden om dit aan te leveren. Bijvoorbeeld: via Mijn Dossier, via een van onze SericePoints, via e-mail, via WhatsApp, via post, … Vervolgens zorgen wij voor de nodige aanpassingen.

Heeft u nog specifieke vragen over het schrappen van uw kentekenbewijs? U kunt hiervoor steeds terecht op het B-post Contact Center (tel. 0800/96.005).

Kan ik mijn nummerplaat overdragen?

Wanneer is een overdracht van nummerplaat mogelijk?

Het overzetten van een gewone kentekenplaat kan in slechts enkele uitzonderlijke gevallen. Bovendien moet het steeds een nummerplaat van het Europese model zijn. Zo kunnen de oude modellen (van voor 15/11/2010) niet worden overgedragen. Zij moeten bijgevolg steeds worden geschrapt en vervangen door een nieuw kenteken.

Er zijn twee momenten van overdracht die we onderscheiden:

Overdracht na overlijden

Een overdracht van de gewone nummerplaat is enkel mogelijk gelijktijdig met een inschrijving van een voertuig. En enkel de langstlevende echtgenoot / echtgenote, de overlevende wettelijk samenwonende partner of een van de kinderen van de overledene kan het kenteken overnemen.

Hoe?

 1. Eerst vult u het een inschrijvingsformulier in. Vermeld in X10 ‘Overdracht van … naar …’, bijvoorbeeld: ‘Overdracht van een plaat tussen echtgenoten’. Sinds 20 december 2016 is het niet langer nodig om een akte van overlijden toe te voegen bij de inschrijving;
 2. Vervolgens dient er een verzekeringsvignet te worden bevestigd door het verzekeringskantoor.
 3. Bijlage 1 (optioneel): er moet geen keuring voor verkoop plaatsvinden of attest van een keuringsstation aanwezig zijn op het inschrijvingsformulier wanneer het gaat over een gelijktijdige overdracht van nummerplaat met het voertuig dat onder deze nummerplaat was ingeschreven en gekend bij DIV. In deze situatie dient ook het originele kentekenbewijs bij de aanvraag tot inschrijving te worden toegevoegd.

Overdracht tussen levenden

Bent u als huidig titularis van de nummerplaat akkoord om uw plaat over te dragen? Dan kunt u deze overdragen aan uw echtgenoot / echtgenote, wettelijk samenwonende partner of een van uw kinderen. Bovendien moet de overnemer gelijktijdig met de overname van de nummerplaat laten registreren onder de over te dragen plaat.

Hoe?

 1. Eerst vult u het inschrijvingsformulier in. Vermeld in X10 ‘Overdracht van … naar …’. Bijvoorbeeld: ‘Overdracht van een plaat tussen echtgenoten’;
 2. Vervolgens dient er een verzekeringsvignet te worden bevestigd door het verzekeringskantoor;
 3. Dan dient u als bijlage 1 een handgeschreven akkoord toe te voegen van de huidige titularis die zijn nummerplaat wenst over te dragen;
 4. Als laatste moet u via bijlage 2 uw band met de huidige titularis kunnen aantonen. Dit kunt u doen via:
  1. ouder naar kind:
   1. een uittreksel uit de geboorteakte afgeleverd door de gemeente;
   2. een afschrift van de akte van wettelijke adoptie afgeleverd door de gemeente;
   3. een attest van gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud.
  2. tussen gehuwden:
   1. een afschrift uit de huwelijksakte afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud;
   2. een attest van gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud.
  3. tussen wettelijk samenwonenden:
   1. een attest van wettelijke samenwoning afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud.
 5. Bijlage 3 (optioneel): er moet geen keuring voor verkoop plaatsvinden of attest van een keuringsstation aanwezig zijn op het inschrijvingsformulier wanneer het gaat over een gelijktijdige overdracht van nummerplaat met het voertuig dat onder deze nummerplaat was ingeschreven en gekend bij DIV. In deze situatie dient ook het originele kentekenbewijs bij de aanvraag tot inschrijving te worden toegevoegd.

Alternatief

De taksen op het voertuig zoals o.a. de eenmalige inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting blijven uiteraard van tel. Online berekenen?

Uiteraard kunt u voor de klassieke oplossing kiezen. U levert de nummerplaat in en vraagt indien nodig een nieuw kenteken aan wanneer u een voertuig inschrijft.

Wat kost de BA van mijn autoverzekering?

Een autoverzekering betekent heel wat

De term autoverzekering wordt als één pot nat gebruikt voor alles wat met de verzekering van uw wagen te maken heeft. Uiteraard zijn er naast de verplichte BA of aansprakelijkheidsverzekering heel wat optionele waarborgen die u al dan niet kunt toevoegen aan uw contract. Hierover schreven we eerder een blog: de premie van uw autopremie.

Hieronder vindt u twee voorbeelden waarbij we telkens lukraak enkele simulaties op een rijtje zetten voor een bepaald voertuig en een of meerdere waarborgen.

Voorbeeld 1: BMW X5 Hybride

Een dame van 52 jaar jong wenst een BMW X5 Hybride te verzekeren. Ze heeft al sinds haar achttiende haar rijbewijs en reed de laatste 5 jaar schadevrij.

Gegevens voertuig: BMW X5 Hybride (210 kW), aankoopprijs 90.750 euro

Het betreft een nieuw voertuig waarbij de cliënt de BA-verzekering en een grote omnium (volledige omnium / casco) weerhoudt. Ze woont als verzekeringsnemer in de stad Diest.

Uiteraard zijn er tal van verschillen tussen bijvoorbeeld de vrijstellingen (klassieke / Engelse, bedrag, …) van verzekeraars, veiligheidsopties, afschrijvingen, pakketkortingen, aantal kilometers, enzovoort. Hier hanteren we de laagste klassieke vrijstelling en de best mogelijke (dus laagste) afschrijving in de berekeningen, evenals een onbeperkt aantal kilometers.

Een hogere vrijstelling, een snellere afschrijving of minder kilometers betekenen meestal een goedkopere premie voor uw autoverzekering.

ABCD
BA315,00380,45497,51317,90
Full Omnium940,001.398,631.851,451.218,24
Totaal (jaarbasis)1.255,001.779,082.348,961.536,14
Premies dd. 01/2022

Voorbeeld 2: Volkswagen Polo

Mark is 35 jaar en wenst een Volkswagen Polo te verzekeren. Hij heeft al sinds zijn achttien jaar zijn rijbewijs en had de laatste 5 jaar geen schades.

Gegevens voertuig: Volkswagen Polo (48 kW), aankoopprijs 19.965 euro

Marc woont eveneens in de stad Diest maar verkiest louter een BA-waarborg (onbeperkt aantal km).

in EUR (op jaarbasis)ABCDE
BA325,21355,17267,32278,33315,42
Premies dd. 01/2022

Conclusie

Een autoverzekering is een onmisbare bescherming voor automobilisten (en tevens wettelijk verplicht). Het biedt financiële gemoedsrust en zorgt ervoor dat u niet plotseling geconfronteerd wordt met aanzienlijke kosten na een ongeval.

Bij Maes Group Verzekeringen begrijpen we dat een verzekering complex is. Als ervaren verzekeringsspecialist staan we klaar om u te helpen bij het kiezen van de juiste dekking en het vinden van een beleid dat past bij uw budget en behoeften. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte en deskundig advies. Uw gemoedsrust is onze hoogste prioriteit.

Bereken nu uw autoverzekering

Of contacteer ons met uw vraag.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Meerdere maatschappijen

Als onafhankelijke krediet- en verzekeringsmakelaar werken wij voor u, niet voor de maatschappijen. Zonder extra kosten!

Beste deal

Wanneer u keuze hebt tussen verschillende maatschappijen, dan is het makkelijker om de juiste oplossing te vinden tegen de juiste prijs.

Lokale Service

Wij staan klaar voor onze cliënten: telefonisch, online en offline. Als expert kennen wij de markt en zorgen voor de oplossing die het best aansluit bij uw behoeften.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.