De 'autoverzekering' is een algemeen gebruikte noemer die naar verschillende waarborgen kan verwijzen binnen een verzekeringscontract.
BA Auto

BA Auto (burgerlijke aansprakelijkheid gemotoriseerde voertuigen) is wettelijk verplicht voor alle auto-eigenaars zodra deze een verkeersrisico vormen (rijden op de baan, geparkeerd staan naast de straat, ...) en verzekert de aansprakelijkheid van de bestuurder van het voertuig als u een ongeval veroorzaakt. Deze verzekering vergoedt de materiële en lichamelijke schade van slachtoffers.

Heeft u een schadegeval veroorzaakt, dan vergoedt de verzekeraar het slachtoffer. Uw bonus-malusgraad zal vervolgens stijgen waardoor u meestal tijdelijk meer verzekeringspremie zal moeten betalen. Sinds 01/01/2004 kan elke verzekeraar zijn eigen bonus-malussysteem hanteren. Zo passen sommige partner-maatschappijen de 'levenslange BM-graad -2' toe.

Ook moeten verzekeraars sinds 1 januari 2004 een attest van schade afleveren. Dergelijk 'schade attest' beschrijft alle gekende schade van de laatste vijf jaar.

Uw eigen verwondingen en de materiële schade aan uw auto worden niet vergoed. Daarom wordt de BA Auto vaak uitgebreid met bijkomende 'opties':

in 45 seconden

Omnium

De ('grote' of 'kleine') omnium verzekert een bepaalde materiële schade aan de verzekerde auto, ongeacht of u 'in fout' bent of niet.

In een 'kleine, beperkte of gedeeltelijke omnium' zitten bijna altijd volgende dekkingen:

- brand
- glasbraak
- natuurkrachten
- diefstal
- aanrijding met wild en loslopende dieren

De 'grote of volledige omnium' dekt naast de waarborgen van de kleine omnium ook de 'eigen schade'. Hierdoor bent u bv. ook verzekerd tegen vandalisme, uw voertuigschade bij een verkeersongeval waarvoor u aansprakelijk bent, ...

Welke vergoedingsformule kiest u? U heeft de keuze tussen een vergoeding in aangenomen waarde of een vergoeding in werkelijke waarde.
Wanneer u zich verzekert in aangenomen waarde wordt een vooraf overeengekomen afschrijfsysteem overeengekomen. Allereerst wordt een periode bepaald waarbinnen in nieuwwaarde wordt vergoed, aan 100% van de verzekerde waarde, zonder afschrijving. Standaard spreken we over 6 maanden, echter zijn upgrades naar 12, 24 of zelfs 36 maanden geen uitzondering. Na deze periode volgt een maandelijkse afschrijving van 1 tot 1,5% (afhankelijk van verzekeraar) per maand, waarbij de waarde van het voertuig bij totaal verlies nooit lager kan uitvallen dat in werkelijke waarde.
In werkelijke waarde wordt de waarde van het voertuig bij een totaal verlies bepaald op het ogenblik van het schadegeval. In de meeste gevallen zal deze vergoeding lager uitvallen dan deze in aangenomen waarde.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand zorgt ervoor dat uw rechten worden verdedigd, m.a.w. worden de gerechtskosten verzekerd en heeft de verzekerde recht op juridisch advies en bijstand. Ook zal uw rechtsbijstand instaan om bv. kosten te recupereren, indien nodig een tegenexpertise te gelasten, enz.

De rechtsbijstand blijft een facultatieve waarborg en is dus niet verplicht. U kunt deze afsluiten binnen de autopolis maar kan deze ook onafhankelijk afsluiten wat extra belangrijke voordelen oplevert.

Bestuurdersverzekering

De bestuurdersverzekering verzekert de lichamelijke schade van de chauffeur. De inzittenden worden steeds als zwakke weggebruikers beschermd.

U kunt deze waarborg binnen uw autoverzekering onderschrijven, als aparte verkeerspolis of verzekering persoonlijke ongevallen waar de dekkingen vaak ruimer zijn.

Bijstandsverzekering

Een bijstandsverzekering zorgt voor hulp aan de verzekerde als hij pech krijgt met de wagen (enkele vb. zijn pechverhelping, wegslepen, op reis, …).

Aan u de keuze

Wat is het verschil tussen een verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent?

U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen of bij sommige verzekeraars zelf online berekenen. Lijkt het u allemaal ingewikkeld of wenst u advies van een expert bij uw keuze? Maak dan vrijblijvend een afspraak.