Uw Architect in Financiën

Ons kantoor staat onder toezicht van de FSMA en is ingeschreven als

  • verzekeringsmakelaar onder het nummer 106772 A-cB / 0822678378 in het register van de verzekeringstussenpersonen 
  • zelfstandig bankagent onder het nummer 106772 A-cB / 0822678378 in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten 
  • bemiddelaar in consumentenkrediet onder het nummer 106772 A-cB / 0822678378 in het register van de tussenpersonen in kredieten 
  • bemiddelaar in hypothecair krediet onder het nummer 106772 A-cB / 0822678378 in het register van de tussenpersonen in kredieten 

U kan de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij:

  • Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman-insurance.be - www.ombudsman-insurance.be 
  • Ombudsfin te 1040 Brussel, Belliardstraat 14-17, Bus 8, tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545.77.79 - ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be 
  • Ombudsfin te 1040 Brussel, Belliardstraat 14-17, Bus 8, tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545.77.79 - ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be