Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand?

Onafhankelijk in onafhankelijke rechtsbijstand

Een schade leidt vaak tot onenigheid, bv. over wie aansprakelijk is of de hoogte van het uit te betalen bedrag. Dit kan met de tegenpartij zijn maar evengoed met uw eigen verzekeraar.

Wat wanneer de tegenpartij bij dezelfde verzekeraar is verzekerd of u het niet eens bent met uw verzekeraar?

Een onafhankelijke rechtsbijstand is samen met ons als onafhankelijk verzekeringsmakelaar de enige garantie voor een objectieve, optimale verdediging van uw belangen als klant.

Ruimere dekkingen

Een rechtsbijstand binnen een ander verzekeringscontract biedt enkel dekking bij een schade met die met specifieke verzekering samengaan. Ruimere waarborgen zijn voorzien in een afzonderlijke, onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering. Bijkomend kunt u deze nog uitbreiden i.f.v. uw situatie. Hier is de uitbreiding 'contractuele geschillen' een optie die zeer vaak wordt toegevoegd aan de polis.

En lees zeker die 'kleine lettertjes' in uw klassieke rechtsbijstand, want meestal sluit deze een tussenkomst uit wanneer u ingaat tegen uw eigen verzekeraar. Een extra reden om te kiezen voor een onafhankelijke rechtsbijstand?

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Hogere verzekerde bedragen

Gerechtelijke procedures kunnen lang aanslepen waardoor de facturen van advocaat, expert, dokter, gerechtsdeurwaarder, ... niet achterblijven. De kostprijs wordt op die manier snel de hoogte ingejaagd.  Een losstaande rechtsbijstand is dan zeker geen overbodige luxe, want de grensbedragen tot waar een standaard rechtsbijstand tussen komt zijn dan snel uitgeput.

Bijstand door experts

Een verzekeraar die uitsluitend rechtsbijstand aanbiedt, komt dagdagelijks heel wat tegen. Dergelijke verzekeraars en hun medewerkers zijn dan ook op en top gespecialiseerd in juridische kwesties. Samen met ons als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan zij klaar om uw belangen op een professionele, klantgerichte manier te verdedigen.

Fiscaal voordeel

Goedkopere premie

Een algemene, onafhankelijk rechtsbijstand kan in sommige gevallen goedkoper uitvallen dan de klassieke rechtsbijstand gekoppeld aan uw bestaand verzekeringscontract. Want wanneer u kiest voor een afzonderlijke rechtsbijstand, wordt deze uiteraard uit uw bestaande polissen geschrapt (auto, moto, brand, familiale, ...).

Dé specialist voor uw rechtsbijstandsverzekering

Voor uw rechtsbijstandsverzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online uw verzekeringen berekenen.

Kantoor Diest

Telefonisch en online

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online