verzekeringsmaatschappij

Wat is een verzekeringsmaatschappij?

Verzekeringsmaatschappij als bedrijf

Een verzekeringsmaatschappij biedt als bedrijf verzekeringen aan. De verzekeraar zal in functie van zijn commerciële visie verzekeringen aanbieden aan enerzijds particulieren en anderzijds bedrijven. Daarom zal de onderneming specifieke risico’s dekken die worden verduidelijkt in de bijzondere voorwaarden van een verzekeringspolis. Daartegenover staat een verzekeringspremie die de verzekeringsnemer op zijn beurt betaalt aan de maatschappij.

Overnames tussen verzekeraars

In België is het aantal verzekeraars sterk afgenomen de laatste decennia. Denk bijvoorbeeld maar aan Baloise dat na Mercator Verzekeringen ook Avéro België, Nateus en meer recent Fidea en de niet-leven verzekeringen van Athora België (ex-Generali België) samenbracht. Desalniettemin blijven er toch nog tal van spelers die actief zijn op de verzekeringsmarkt, zowel in bedrijfsverzekeringen als voor particuliere risico’s. Ook merken we dat verschillende ondernemingen zich meer en meer richten naar een bepaalde niche, een specifiek onderdeel binnen het uitgebreide verzekeringslandschap.

Verschillende netwerken

Sommige verzekeraars werken met professionele verzekeringsmakelaars die erkend zijn door de autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA). Terwijl andere maatschappijen zich beperken tot een agentennetwerk of kiezen voor een directe benadering van hun cliënteel. Lees ons artikel: ‘Wat is het verschil tussen een verzekeringsagent en -makelaar?

Verzekeraars in België

Elke verzekeringsonderneming moet erkend zijn door de toezichthouder FSMA om verzekeringen te mogen aanbieden op de Belgische verzekeringsmarkt. Op de website van de toezichthouder kunt u nagaan welke onderneming of tussenpersoon bevoegd is.

Via de website van vindt u een actuele lijst van verzekeringsondernemingen die van oorsprong actief zijn in België.