privacybeleid

Privacybeleid

Ons bedrijf respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt. Alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld in overeenstemming met de huidige wetgeving.

 De GDPR of AVG is een Algemene Verordening met betrekking tot Gegevensbescherming. De overheid heeft hier de bedoeling om de persoonlijke data van de Europese Burger te beschermen. In onze moderne maatschappij worden talloze gegevens verzameld over personen en daar niet altijd zorgvuldig genoeg mee omgesprongen of zelfs verkocht aan derden. Omdat deze informatie soms op illegale wijze of zonder medeweten van de betrokkene gesprokkeld wordt, was het hoog tijd deze praktijken aan banden te leggen. Sedert 25 Mei 2018 is deze maatregel ook voor ons van kracht.

Doeleinden

Indien u gegevens achterlaat, heeft u heel wat rechten. Wanneer u voor de verwerking uw toestemming geeft, kunt u deze nadien altijd terug intrekken.

Maes Group is actief op verschillende domeinen waaronder o.a. bankbeleggingenkredietenpensioenplanning en verzekeringen. Wij vergelijken voor u voorwaarden, stellen offertes op, dienen aanvragen in, openen en beheren bank– en termijnrekeningen, uw polissen en contracten, schadedossiers, …

Sommige onderdelen van bestaande wetgevingen spelen dan:

  • de distributiewetgeving verplicht tot het bijhouden van data en informatie omtrent de toekomstige onderschrijver van een contract.
  • de witwaswetgeving: het voorkomen van witwassen bevat een luik voor onze sector. Die moet signalen opvangen en die doorgeven aan de bevoegde instanties door de wet gecreëerd. Identificatie via e-ID of andere identificatiedocumenten hoort tot de mogelijke manieren om de identiteit van personen na te gaan. Alleen de strikt wettelijke informatie wordt in dat geval bijgehouden.
  • het voeren van een boekhouding, voorkomen van fraude, zijn domeinen waar de controle van gedetailleerde gegevens en transacties tot in het kleinste detail worden nagekeken. Sommige experts (boekhoudkundige, audit, fiscaal) kunnen toegang hebben tot de gegevens.
  • de privacywetgeving verplicht Maes Group om te reageren indien de privacy commissie klachten behandelt en hiervoor bepaalde informatie nodig heeft.
  • de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters, rechtbanken) moeten ook door Maes Group beantwoord worden.

Dat wordt het gerechtvaardigd belang genoemd.

Maes Group moet in staat zijn om zijn echte economische en commerciële activiteit te kunnen uitoefenen. Hiervoor gebruiken wij persoonsgegevens. Wij kunnen de informatie die u ons geeft o.a. gebruiken om uw dossier te beheren (bv. offertes, beheer van uw schadedossier, lopende contracten, uw kredietaanvraag, …), u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren.

Maes Group kan deze gegevens die worden verzameld doorgeven aan derde partijen die contractueel verbonden zijn met Maes Group (bv. bank, verzekeraars, kredietinstellingen, subagenten en partners, compliance, audit, financiële rapportering, hosting,  ons beheersplatform Sigura, advocaten en consultants, bedrijven die data archiveren, DropboxMicrosoft -o.a. Outlook-Google -o.a. Google analytics-, …) om gevolg te kunnen geven aan uw vraag (bv. offerte, krediet– of verzekeringsaanvraag, openen van bankrekening, …). Deze bedrijven hebben op hun beurt eveneens een privacybeleid conform de geldende wetgeving. Dit kunt u steeds op hun website raadplegen.

Gebruik

Waarvoor kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken?

Er zijn verschillende redenen of doelen waarvoor Maes Group persoonsgegevens gebruikt.

1. Identificatie, contact en correct advies

Om u te identificeren: naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, klantnummer, rijksregisternummer, …

Om u te contacteren: telefoonnummer, e-mail, taal, sociale media. Ook herkenning via vingerafdruk of andere technologische mogelijkheden (bv. oogherkenning) kunnen in de toekomst deel uitmaken van de wijze om u te contacteren en te herkennen.

Om u te adviseren en te servicen: uw klantenprofiel op basis van uw uiting van behoefte(s), uw gezinssituatie zoals burgerlijke staat de gezinssamenstelling, bepaalde sleutelmomenten in het leven (bv. wijziging tarificaties), uw financiële gegevens (bank, beleggingsverzekeringen), medische gegevens (voor uw gezondheidsverzekeringen), strafrechtelijke informatie (bv. verkeersovertredingen, ongevallen met verzwarende omstandigheden), uw feedback via opmerkingen, suggesties en klachten uit het verleden zodat we u beter kunnen helpen in de toekomst.

2. Publieke gegevens en gegevens via derde partijen

Bv. gegevens bekomen door wettelijke publicatieverplichtingen (bv. Belgisch Staatsblad); gegevens door u gepost op uw publiek toegankelijke sociale media, op uw website, uw blog, …; artikels in de pers verschenen of die algemeen bekend zijn in uw streek.

Maes Group kan ook gegevens ontvangen van o.a. klantenaanbrengers. Zij zijn dan verantwoordelijk dat de informatie rechtmatig werd bekomen en mag worden doorgegeven aan derden.

Verbetering en verzet

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en foutieve informatie te verbeteren. Dit kunt u rechtstreeks via ‘Mijn dossier‘. U kunt ons hiervoor ook een brief sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Uiteraard kunt u ook steeds via een van onze kantoren uw vraag stellen. Via kantoor.maesgroup.be vindt u uw service point bij u in de buurt.

Bent u het niet eens met de wijze waarop Maes Group uw gegevens gebruikt op basis van het gerechtvaardigd belang, dan kunt u zich hier steeds tegen verzetten.

U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden. Ons bedrijf geeft u steeds de mogelijkheid informatie niet te ontvangen. Het volstaat om te klikken op de link onderaan de e-mail die u krijgt of een brief te sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Gegevens verwijderen

U kunt steeds aan Maes Group en of haar partners vragen om uw gegevens te laten verwijderen, tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen (bv. fiscale of andere wettelijke regels).

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan analyseren. Hierdoor wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de beheerder van de website van uw acties kan leren en een betere ervaring voor u en andere gebruikers kan creëren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Verwerkers buiten EU

Wanneer de verwerkers van persoonsgegevens buiten de EU gevestigd zijn, wordt de bescherming van de persoonsgegevens door de lokale wetgeving geregeld. Om te zorgen dat Europese regels ook in dergelijke gevallen gerespecteerd worden, bestaat het EU-US-Privacy Shield. Door lid te worden van deze organisatie verklaren bedrijven in de VS en EU de regels te volgen. Indien je persoonsgegevens door een Amerikaans bedrijf (denk aan Facebook, Google, Amazon…) gebruikt worden, zijn de Europese regels op uw gegevens van toepassing.

Beveiliging gegevens

Enkel bevoegde medewerkers en verantwoordelijken bij Maes Group hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Op deze wijze kunnen zij snel en accuraat reageren op uw  vraag.

Maes Group ziet erop toe dat de verwerkers de regels volgen van de privacywetgeving.

De verwerkers zullen enkel toegang krijgen tot de persoonsgegevens die nodig zijn binnen het kader van hun opdracht.

Daarnaast verplichten de verwerkers er zich toe om de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Bij overtreding kan Maes Group niet aansprakelijk gesteld worden in de plaats van de verwerker.

Maes Group neemt de nodige maatregelen, technisch en organisatorisch, om te vermijden dat persoonsgegevens verwerkt worden door onbevoegden, gewijzigd worden of vernietigd.

Bewaring gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens voor een bepaald doel (zie hierboven). Wanneer dit doel verdwijnt, zijn de wettelijke termijnen van toepassing alvorens wij de gegevens definitief verwijderen.

Uw rechten

Wees steeds zo specifiek mogelijk indien u uw rechten wenst uit te oefenen.

Heeft u vragen?

  • Hiervoor kunt u steeds terecht in een van onze service points.
  • Ook kunt u via dataprotection @ maesgroup.be uw vraag stellen.

Heeft u klachten?

  • Maak uw klacht eerst kenbaar via dataprotection @ maesgroup.be. Maes Group zal nagaan of uw klacht gegrond is. We trachten u hier steeds zo snel mogelijk te antwoorden.
  • Geven we volgens u geen of onvoldoende antwoord of reactie op uw klacht dan kunt u deze schriftelijk bevestigen via ombudsman @ maesgroup.be.
  • Bent u niet akkoord met het standpunt dat Maes Group inneemt in verband met uw privacy, dan kunt u terecht op de website privacycommission.be waar u ook een klacht kan indienen.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Meerdere maatschappijen

Als onafhankelijke krediet- en verzekeringsmakelaar werken wij voor u, niet voor de maatschappijen. Zonder extra kosten!

Beste deal

Wanneer u keuze hebt tussen verschillende maatschappijen, dan is het makkelijker om de juiste oplossing te vinden tegen de juiste prijs.

Lokale Service

Wij staan klaar voor onze cliënten: telefonisch, online en offline. Als expert kennen wij de markt en zorgen voor de oplossing die het best aansluit bij uw behoeften.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.