duurzaamheid

Inzetten op duurzaamheid

Maes Group zet al sinds opstart in op duurzaamheid of sustainability. Op een dagelijkse basis en op verschillende manieren trachten we dit te implementeren binnen onze werking. Hier zijn een paar voorbeelden:

Energie-efficiëntie

Zo nemen we bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. Enerzijds trachten we maximaal in te zetten op het opwekken van de nodige energie. Dit doen we vandaag door het gebruik van zonnepanelen. Deze energie gebruiken we om onze verlichting (LED), computers, systemen, printers, scanners, … te voorzien van de nodige elektriciteit. Zo wordt bijvoorbeeld ook onze gespreksruimte in Diest op een duurzame manier verwarmd of gekoeld. Dit leidt niet enkel tot lagere energiekosten maar ook tot een lagere CO2-uitstoot.

Optimaal digitaal werken

Inzetten op digitalisatie betekent voor Maes Group zeker niet dat alles digitaal moet verlopen. Want digitalisatie is voor ons het verlengde van ons kantoor en moet hoofdzakelijk de efficiëntie ten goede komen. Zo moet het contact met onze cliënten steeds warm en persoonlijk blijven. Afhankelijk van de specifieke vraag of behoefte kiest u als cliënt op welke manier we een gesprek aangaan.

Door het gebruik van digitale technologieën trachten wij papierloos te werken. Zo worden polisstukken waar mogelijk elektronisch aangeboden ter ondertekening. Dit gebeurt meestal door uw elektronische identiteitskaart of via een gratis sms-code. Maar ook ondertekenen op een touchscreen behoort meestal tot de mogelijkheden, denk bijvoorbeeld maar aan uw gsm, tablet, sommige laptops, … Ook de opslag van documenten en het raadplegen van uw dossier gebeurd volledig digitaal. Dit helpt niet alleen om papier te besparen, maar ook om het milieu te beschermen door minder bomen te kappen.

Door al ruim voor de coronapandemie onze cliënten de keuze te bieden om een gesprek digitaal te laten verlopen. Maar ook sinds medio 2018 ruim voordat thuiswerken was ingeburgerd, zette Maes Group reeds in op maximaal thuiswerk. Minder verplaatsingen, betekent minder verbruik van brandstof. Op deze manier proberen we eveneens in te zetten op een lagere CO2-uitstoot.

Verantwoord beleggen

Intussen zit sustainability verplicht door de wetgever(s) verweven in de vragenlijsten van beleggersprofielen. Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

Verzekeringsbedrijven hebben vaak grote vermogens onder beheer, die vaak worden belegd in diverse activa zoals aandelen, obligaties en onroerend goed. Rekening houdend met de behoefte en profiel van onze cliënt bieden we als financieel adviseur al jarenlang de mogelijkheid om duurzamere beleggingskeuzes te maken. Door middel van een duurzame visie of evenwichtig thema zoals beleggingen in hernieuwbare energiebronnen of bedrijven met een goede milieuprestatie, kan onze cliënt samen met ons en verzekeraars bijdragen aan de transitie naar een duurzamere economie.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren. Daarom neemt ons kantoor de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent. Maar we zullen dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

Duurzame producten en diensten

Als verzekeringsmakelaar hebben we ook aandacht voor duurzame producten en diensten. Zo kwam tijdens de COVID19-pandemie de fietsverzekering extra in the spotlights. Maar bijvoorbeeld ook verzekeraars die binnen de brandverzekering gratis de zonnepanelen verzekeren hebben een streepje voor. We volgen de markt uiteraard continu voor onze cliënten, waardoor we ook graag de kortingen doorrekenen die verzekeraars toepassen op o.a. de autoverzekering voor een elektrische voertuig. Hierdoor helpen we u als cliënt om duurzame keuzes te maken en bij te dragen aan de groei van de duurzame energie– en transportsector.

Bewustwording

Uiteraard willen we ons zelf blijven uitdagen in duurzaamheid. Hierdoor willen we bewust gaan voor duurzamere keuzes en blijven bijdragen aan een duurzame cultuur binnen ons bedrijf.

duurzaamheid

Het combineren van duurzaamheid met enerzijds efficiëntie en anderzijds kostenbesparing zorgt ervoor dat we inzetten op duurzaamheid tastbaar maken voor onze cliënten. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld onze cliënten zéér interessante tarieven blijven aanbieden voor verzekeringen, financiële producten en kredieten. Ook benieuwd? Contacteer ons vrijblijvend.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Meerdere maatschappijen

Als onafhankelijke krediet- en verzekeringsmakelaar werken wij voor u, niet voor de maatschappijen. Zonder extra kosten!

Beste deal

Wanneer u keuze hebt tussen verschillende maatschappijen, dan is het makkelijker om de juiste oplossing te vinden tegen de juiste prijs.

Lokale Service

Wij staan klaar voor onze cliënten: telefonisch, online en offline. Als expert kennen wij de markt en zorgen voor de oplossing die het best aansluit bij uw behoeften.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.