MAES GROUP VERZEKERINGEN en MAES GROUP KREDIETEN zijn handelsbenamingen welke toebehoren aan Maes Group BVBA. Deze handelsbenamingen mogen bijgevolg nooit zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Maes Group BVBA worden gebruikt, op geen enkele wijze. De site www.maesgroup.be wordt beheerd door Maes Group BVBA met zetel te Citadellaan 2, 3293 Kaggevinne/Diest (België), met ondernemingsnummer BE0822.678.378. Maes Group BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het (on)rechtstreeks gebruik van de diensten op de site www.maesgroup.be.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

De informatie en de tarieven die gepubliceerd op onze website en in onze e-mails, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden u geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden.

Noch de middelen die Maes Group BVBA u ter beschikking stelt om offertes of voorstellen aan te vragen of in te tekenen, noch de gepubliceerde informatie verlenen u verdere rechten hetzij met betrekking tot het afsluiten van een (verzekerings)overeenkomst bij de (verzekerings)maatschappijen, hetzij met betrekking tot reeds bij de maatschappijen afgesloten overeenkomsten. Enkel de voorwaarden van de polis die U bij een maatschappij ondertekend heeft, zijn geldig.

Het afleveren – hetzij op het scherm, hetzij per e-mail – van een offerte impliceert niet dat de “cliënt” ook aanvaard zal worden door de maatschappij die de offerte heeft afgeleverd. Het is pas na evaluatie van de aanvraag, ingediend door de cliënt, dat de maatschappij – in het kader van haar acceptatiepolitiek – het besluit zal nemen de klant / het risico te aanvaarden of te weigeren.

Links naar andere websites

Op verscheidene plaatsen in de website wordt verwezen naar externe sites die niet door Luk Maes BVBA worden beheerd. Derhalve aanvaardt Maes Group BVBA geen enkele aansprakelijkheid voor de continuïteit of de inhoud van deze sites.

Toegang tot uw gegevens – beveiliging

Uw wachtwoord, dat u toelaat op onze website gebruik te maken van gepersonaliseerde dienstverlening (zoals bijvoorbeeld het opvolgen van uw dossier) is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt zich ertoe dit paswoord niet door te geven aan derden.

Hoewel wij gebruik maken van de meest recente beveiligingstechnieken om uw gegevens maximaal te beschermen, aanvaardt Maes Group BVBA geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het onrechtmatig gebruik van uw wachtwoord of uw gegevens door derden.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om onze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of (een) derde(n).

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden zou overtreden, die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mail adressen van de andere internetgebruikers (‘spamming’), die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten, die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden, of die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden. Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van onze website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.