KID Fiches

Het gaat hier om het Essentiële Informatie Document, kortweg EIB. Meestal vindt u het document terug onder zijn Engelse naam, Key Information Document, kortweg KID. Het KID is dus niet verplicht voor rechtstreekse beleggingen in aandelen of obligaties maar wel wanneer die belegging ‘verpakt’ is in een fonds, een verzekering of een gestructureerd product.

In dergelijk document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal maar informatie die wettelijk is voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.