Belgische spaarbank

Maes Group gaat terug naar haar roots en kiest als gevolmachtigd bankagent met CKV als Belgische spaarbank resoluut voor eenvoudige, hoogrentende spaarproducten.

Welkom thuis bij uw traditionele spaarbank, actief sinds 1956.

Geen zichtrekeningen, loket, betalingsverkeer, homebanking of codes. De rekeninguittreksels ontvangt u steeds persoonlijk en gratis per aangetekende mail.

CKV
CKV Spaarbank

Wie is CKV Spaarbank?
Wat zijn de voordelen?

Spaarrekening

Voorwaarden van de spaarrekening

Termijn

Termijnrekening

Voorwaarden van de termijnrekening