IPT

IPT, pensioensparen door uw vennootschap

Een Individuele Pensioen Toezegging voor Zelfstandigen (IPT) is een spaarformule  uit de tweede pensioenpijler, waarmee uw vennootschap uw beperkt pensioen uit de eerste pijler aanvult.

Individuele Pensioen Toezegging voor Zelfstandigen