vennootschap

Is het interessant om mijn VAPZ-premie te laten betalen door de vennootschap?

Als ondernemer in België heeft u wellicht gehoord van de Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een belangrijk instrument om uw pensioen op te bouwen. Een veelgestelde vraag onder zelfstandigen is of het interessant is om de VAPZpremie door hun vennootschap te laten betalen. In dit artikel zullen we deze kwestie grondig onderzoeken en de voor- en nadelen ervan bespreken, rekening houdend met de Belgische fiscale wetgeving.

Wat is het VAPZ en waarom is het belangrijk?

Het VAPZ is een fiscaalvriendelijke manier voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Het stelt zelfstandigen in staat om extra financiële zekerheid te creëren voor hun pensioenjaren, aangezien het wettelijke pensioen vaak niet toereikend is voor een comfortabel pensioen.

Het VAPZ werkt als volgt: als zelfstandige betaalt u premies aan een pensioenverzekeraar. Deze premies zijn fiscaal aftrekbaar, wat betekent dat u ze kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen, wat leidt tot lagere belastingen. Bovendien zijn de opgebouwde reserves in het VAPZ-fonds vrijgesteld van de sociale bijdragen.

Hoe de premie te betalen vanuit uw vennootschap?

Als zelfstandige heeft u verschillende opties om de VAPZpremie te betalen vanuit uw vennootschap. Elke methode heeft zijn eigen fiscale en financiële implicaties. Laten we de drie meest voorkomende benaderingen bespreken:

Optie 1: Terugbetaling via rekening-courant

In deze benadering betaalt u de VAPZpremie met gelden van uw vennootschap en verrekent dit met uw rekening-courant. Dit betekent dat u het bedrag in eerste instantie als privépersoon betaalt door middel van een terugbetaling aan uw vennootschap. Hierdoor komt de factuur niet in de resultatenrekening van de vennootschap terecht. Het fiscaal attest dat u ontvangt zorgt echter voor aftrek van de premie als beroepskost in de personenbelasting.

Voordeel
  • U betaalt minder personenbelasting.
Nadeel
  • Uw rekening-courant stijgt (indien u geld moet aan uw vennootschap, tegen hogere rentevoeten) of daalt (indien u nog geld tegoed hebt).

Optie 2: Voordeel alle aard (VAA)

Bij deze aanpak betaalt u de VAPZpremie met gelden van de vennootschap en beschouwt u dit bedrag als een voordeel alle aard, vergelijkbaar met sociale bijdragen die door de vennootschap worden betaald. Dit maakt de factuur aftrekbaar in de vennootschap. Privé zal uw bruto inkomen echter worden verhoogd met het bedrag van de VAPZpremie. Gelukkig compenseert het fiscaal attest voor de premie dit effect, waardoor uw privébelasting in evenwicht blijft.

Voordeel
  • De premie is aftrekbaar voor de vennootschap.
Nadeel
  • Uw bruto inkomen wordt verhoogd met het bedrag van de VPZ-premie, maar dit wordt gecompenseerd door het fiscaal attest, dus privé blijft het neutraal. Er is geen extra voordeel in de personenbelasting.

Optie 3: Bruto loonsverhoging

In deze benadering verhoogt u uw bruto bezoldiging met een bedrag dat gelijk is aan de premie voor het VAPZ. Deze loonsverhoging is aftrekbaar in de vennootschap. Privé betaalt u niet meer belastingen, maar ook niet minder, omdat u de volledige loonsverhoging gebruikt om uw VAPZpremie te financieren.

Voordeel
  • De premie is aftrekbaar voor de vennootschap.
Nadeel
  • Er is geen vermindering van de belastingen op uw privé-inkomen, omdat de loonsverhoging gelijk is aan de premiebetaling.

Conclusie over het effect van betaling door de vennootschap

Wanneer een vennootschap ervoor kiest om de Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen premie te betalen, zijn er dus enkele belangrijke financiële en fiscale gevolgen voor de bedrijfsleider. Zo kan afhankelijk van de gekozen optie het bruto inkomen van de bedrijfsleider stijgen met een bedrag gelijk aan de VAPZpremie. Dit kan leiden tot een toename van de te betalen sociale bijdragen en belastingen. Het is belangrijk op te merken dat deze verhoging van het bruto inkomen ook resulteert in een lichte stijging van de sociale rechten van de betrokkene. Dit betekent dat de bedrijfsleider mogelijk recht heeft op een iets hoger sociaal vangnet.

Een interessant aspect van deze aanpak is dat er mogelijk ook fiscale ruimte ontstaat met betrekking tot de Individuele Pensioentoezegging (IPT) overeenkomst voor de bedrijfsleider. De verhoogde loonkost die gepaard gaat met de VAPZ-premiebetaling kan de basis vormen voor verdere fiscale optimalisatie via een IPT-plan. Dit kan resulteren in een efficiëntere pensioenopbouw voor de bedrijfsleider.

Vraag uw offerte online

Of contacteer ons met uw vraag.