uiteindelijke, begunstiging, Maes Group, verzekering, verzekeringen, belegging, levensverzekering, Diest, online, verzekeringsmakelaar

Wat is een begunstigde in een verzekering?

Wat of wie

Wat is een begunstigde? Of beter wie kiest u in uw begunstigingsclause van uw levensverzekering(en)? Het is een persoon of zijn meerdere personen die u vooraf aanduidt in uw bijzondere polisvoorwaarden.

 

Bij leven

Op einddatum van de overeenkomst ontvangt de begunstigde de waarde. Meestal zal dit de verzekeringsnemer zijn die bv. op einddatum bij een pensioenspaarverzekering de bespaarde kapitalen met intresten ontvangt.

 

Bij overlijden

Wanneer de verzekerde overlijdt, ontvangen de aangeduide personen de waarde van het contract (min eventuele kosten, taksen, e.d.).

In geval van een uitvaartverzekering kan het verzekerd kapitaal worden gebruikt om in eerste instantie de uitvaart, de koffietafel, het drukwerk, enz. te betalen. Het is in de verschillende polissen echter geen verplichting om het verzekerd kapitaal aan de uitvaartfactuur te besteden. Wanneer er nog tegoeden beschikbaar zijn, worden deze uitbetaald aan de vermelde begunstigde(n).

uiteindelijke, begunstiging, Maes Group, verzekering, verzekeringen, belegging, levensverzekering, Diest, online, verzekeringsmakelaar

Bij naam of generiek

De bevoorrechte in het verzekeringscontract kan zowel bij naam (bv. Peter Peeters) als generiek (bv. mijn kinderen) worden vermeld. De vermelding bij naam of generiek heeft andere fiscale gevolgen dan de aanduiding van bv. ‘de wettelijke erfgenamen’ als ontvanger.

Voorbeeld: Zo kunt u bv. bij naam ‘dochter 1’ vermelden in de lopende polis in geval van uw overlijden. Twee jaar later krijgt u er een zoon bij. U vergeet echter de clausule(s) aan te passen. Na uw overlijden zal de polis worden uitgekeerd aan uw dochter omdat alleen zij vermeld staat in het contract. Wanneer u echter generiek ‘mijn kinderen’ had opgenomen in de clausule, dan zou na uw overlijden een uitkering gebeuren aan zowel dochter als aan uw zoon voor elk de helft. Maar in sommige familiale situaties is het eerste geval niet eens zo slecht.

 

Geen begunstigde(n)

De wet vermeldt dat de tegoeden en of het verzekerd kapitaal naar de verzekeringsnemer gaan wanneer er geen begunstigde(n) werden aangeduid. Wanneer de verzekerde overlijdt en dit  ook de verzekeringsnemer blijkt, dan zal de uitkering gebeuren richting de nalatenschap van de overledene.

 

Wie beslist?

Enkel de verzekeringsnemer kan de begunstiging bepalen en aanpassen. Zolang de verzekeringsnemer leeft, kan hij de begunstiging wijzigen. Wijzigt uw familiale situatie? Dan is het belangrijk dat u tijdig de begunstigingclausules nakijkt en indien nodig aanpast.

Conclusie

Laat u bijstaan door een specialist en maak een keer per jaar tijd om samen uw situatie te actualiseren. Jaarlijks dergelijk moment inplannen, zorgt voor gemoedrust en nadien voor geen onaangename verrassingen. Plan uw gesprek >

Dé specialist voor uw begunstigingsclausule

Voor uw spaar- en beleggingsverzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens de meeste verzekeringen online berekenen.

Kantoor Diest

Telefonisch, online en offline

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online