groepsverzekering

Wat kost een groepsverzekering aan u als werkgever?

Een groepsverzekering is een aantrekkelijke manier voor werkgevers om hun werknemers een aanvullend pensioen te bieden. Het biedt werknemers financiële zekerheid voor de toekomst en kan een cruciale rol spelen in het aantrekken en behouden van talent binnen een organisatie. We overlopen hieronder de voordelen en kosten van dergelijke verzekering voor zowel werkgevers als werknemers.

Een loonsverhoging of een groepsverzekering?

Stel, als werkgever geeft u uw werknemers de keuze: een verhoging van hun brutoloon met een bepaald bedrag of een spaarverzekering via de werkgever met datzelfde bedrag als premie. Voor werknemers is het vaak duidelijk dat de tweede pijlerverzekering hen netto meer oplevert dan een eenvoudige loonsverhoging. Maar wat zijn de kosten die aan zo een verzekering zijn verbonden voor de werkgever?

Voordelen voor de werknemer

Een groepsverzekering biedt werknemers verschillende voordelen:

Netto-meerwaarde

Wanneer we de verhouding tussen het bruto geïnvesteerde bedrag en de netto-opbrengst bekijken, blijkt een groepsverzekering interessanter dan een evenredige verhoging van het brutoloon. Met andere woorden, de werknemer heeft netto op de lange termijn veel meer aan een premie van 100 euro voor een groepsverzekering dan aan een loonsverhoging met hetzelfde bedrag.

Aanvullend pensioenkapitaal

Een groepsverzekering biedt werknemers de kans om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen, wat essentieel kan zijn om financiële zekerheid te garanderen na het pensioen. En in sommige gevallen kunt u als werknemer het pensioenspaarpotje gebruiken bij het aankopen van vastgoed.

Diverse verzekeringswaarborgen

Naast het aanvullend pensioenkapitaal kan een groepsverzekering ook specifieke verzekeringswaarborgen bieden, zoals:

  • Overlijdenswaarborg: een kapitaal wordt uitgekeerd als de werknemer overlijdt vóór de eindvervaldag van de groepsverzekering.
  • Extra overlijdenskapitaal bij een ongeval: extra dekking in geval van overlijden na een ongeval.
  • Waarborg arbeidsongeschiktheid en Invaliditeit: de verzekeraar betaalt een rente uit als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt.
  • Waarborg premievrijstelling: als de werknemer arbeidsongeschikt wordt, blijft de verzekeraar de premies voor de groepsverzekering betalen, waardoor de werknemer blijft sparen voor zijn aanvullend pensioen.

Kosten en taksen van een groepsverzekering

Werkgevers betalen een taks van 4,4% en een RSZ-bijdrage van 8,86% op het premiegedeelte voor de waarborgen pensioen en overlijden. Daarnaast kunnen verzekeraars instap- en beheerskosten in rekening brengen. De geïnvesteerde premie dekt de verschillende waarborgen in de polis, zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid, en draagt bij aan de opbouw van een aanvullend pensioen.

Over het algemeen biedt een groepsverzekering binnen een tak 21 een gewaarborgd rendement en een winstdeelname, die opnieuw worden geïnvesteerd. In sommige gevallen kan er ook worden geïnvesteerd in tak 23, waarbij het rendement afhangt van onderliggende beleggingsfondsen.

Een belangrijk voordeel voor de werkgever is dat de premie voor de groepsverzekering fiscaal aftrekbaar is, wat een extra stimulans biedt om deze aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde aan te bieden aan werknemers.

Enkele veelgestelde vragen (FAQ’s):

Wie betaalt de premie voor een groepsverzekering?

Voor alle waarborgen samen, inclusief pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid, betaalt de werkgever een premie aan de groepsverzekeraar. Deze premie staat bekend als de werkgeversbijdragen voor de groepsverzekering. De hoogte van deze premie wordt bepaald door de werkgever zelf. Bedrijven kunnen kiezen voor bescheiden bijdragen of zelfs een gedeelte van de premies door werknemers laten betalen.

Voor wie geldt de groepsverzekering?

Het concept van een groepsverzekering is dat het voordelen biedt aan een specifieke categorie werknemers of aan alle werknemers binnen een bedrijf. Dit kan variëren afhankelijk van het beschikbare budget van de organisatie. Een groepsverzekering kan niet alleen nieuwe werknemers aantrekken, maar ook dienen als instrument om ervaren werknemers aan het bedrijf te binden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de premie te verhogen naarmate een werknemer meer anciënniteit heeft.

Wat als mijn werkgever geen groepsverzekering aanbiedt?

Als uw werkgever geen groepsverzekering aanbiedt, dan kunt u zelf via een VAPW-contract fiscaal gunstig in een aanvullend pensioen voorzien. Dit pensioen wordt eveneens opgebouwd binnen de tweede pijler. Ook wanneer de werkgever slechts in een beperkte aanvulling voorziet, kunt u bijkomend sparen.

Waarom kiezen voor een groepsverzekering?

Dergelijk voordeel is niet alleen gunstig voor werknemers maar ook voor werkgevers. Het biedt werknemers financiële zekerheid voor hun toekomstige pensioen en geeft werkgevers een krachtig instrument om talent aan te trekken en te behouden. Hoewel er kosten en taksen verbonden zijn aan dergelijke verzekering, wegen de voordelen vaak zwaarder door, zowel voor de financiële gemoedsrust van werknemers als voor de langetermijnplanning van werkgevers. Het is een win-winoplossing die de financiële welvaart van zowel werknemers als werkgevers kan bevorderen.

Uw verzekeringsmakelaar

Of contacteer ons met uw vraag.