pensioen, Maes Group

Hoeveel houd ik netto over van mijn pensioen?

Uw pensioen – een onderwerp dat steeds belangrijker wordt naarmate we ouder worden. Als u nadert tot uw pensioenleeftijd, hebt u zich waarschijnlijk al afgevraagd hoeveel pensioen u zult ontvangen als u stopt met werken. Maar weet u ook hoeveel van uw bruto rustgeld wordt afgehouden voordat het op uw bankrekening belandt? In dit uitgebreide artikel gaan we dieper in op dit onderwerp, zodat u een duidelijk beeld krijgt van uw netto ouderdomspensioen.

Om te beginnen, laten we eens kijken naar de verschillende inhoudingen die van uw bruto pensioen worden afgetrokken voordat u uw netto pensioen ontvangt. Deze inhoudingen zijn onder meer de bijdragen voor de ziekteverzekering, de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing, ook wel bekend als personenbelasting.

Bijdrage voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering

De bijdragen voor de ziekteverzekering bedragen ​​3,55% van het brutobedrag van uw rustgeld. Dit wordt ingehouden als uw totale bruto pensioen een bepaald bedrag overschrijdt, afhankelijk van uw alleenstaande status of gezinssituatie. Als uw bruto pensioenuitkering lager is dan een bepaald bedrag, wordt deze bijdrage niet afgetrokken.

Solidariteitsbijdrage

Vervolgens hebben we de solidariteitsbijdrage, die varieert van 0 tot 2% en wordt berekend op basis van het totale brutobedrag van al uw pensioenen. Dit geldt alleen als uw bruto pensioen een bepaald bedrag overschrijdt, anders wordt er geen solidariteitsbijdrage afgetrokken.

Bedrijfsvoorheffing

Tot slot hebben we de bedrijfsvoorheffing, die een voorschot is op de personenbelasting. Dit bedrag wordt berekend op basis van uw pensioenuitkering, gezinssituatie en het aantal kinderen ten laste. De definitieve belastingafrekening gebeurt via de belastingaangifte.

Conclusie over uw pensioen

Nu u meer weet over de verschillende inhoudingen op uw bruto uitkering, is het ook belangrijk om te weten dat u uw wettelijk pensioen kunt berekenen op mypension.be. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over pensioenberekeningen. Daarnaast kunt u altijd bellen naar ‘De Pensioenlijn‘ op het gratis telefoonnummer 1765 voor al uw vragen over het wettelijke en aanvullende pensioen.

Het is essentieel om een goed begrip te hebben van uw pensioen en de verschillende aspecten die van invloed zijn op uw netto pensioenuitkering. Door goed geïnformeerd te zijn, kunt u uw financiële toekomst beter plannen en voorbereiden op uw oude dag.

Uw pensioenplanner

Of contacteer ons met uw vraag.