Wat betekent een gewaarborgd inkomen?

Uw gewaarborgd inkomen vormt de basis van een evenwichtig bestaan als loontrekkende, zelfstandige of vrije beroeper. Omdat afhankelijk van uw sociaal statuut de eerste periode voor u wordt gedekt door uw werkgever, is het dus belangrijk hierbij stil te staan.

Als zelfstandige of vrije beroepers is het essentieel hiermee rekening te houden. De tegemoetkoming met eventuele wachttermijn vanuit o.a. mutualiteit zullen u doen schrikken en ervoor zorgen dat u uw spaargeld nodig hebt om uw rekeningen te kunnen betalen. En wanneer een ziekte of ongeval gedurende een langere periode invaliditeit veroorzaakt, zal de vergoeding die u van het ziekenfonds krijgt wellicht ook niet volstaan om uw levensstandaard te handhaven en dan is een gewaarborgd inkomen een absolute must!

Ook als werknemer kan het belangrijk zijn. De eerste maand lijdt u nauwelijks tot geen inkomensverlies, maar wat gaat u tegemoet de weken, maanden nadien?

Uw inkomensverlies wordt door de verzekeraar gecompenseerd door een rente. Bijvoorbeeld maandelijks gedurende een contractueel bepaalde periode (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd) een bepaalde rente  te storten aanvullend op eventuele uitkeringen van ziekte of invaliditeit.

Wie kan een gewaarborgd inkomen onderschrijven?

In principe iedereen die werkt en zich wil verzekeren tegen inkomensverlies. Dus een zelfstandige, bedrijfsleider, werknemer, iemand met een vrij beroep, ambtenaar, ...

Waarvoor bent u verzekerd?

Omdat de reden waardoor u arbeidsongeschikt bent voor de meeste verzekeraars niet uitmaakt, betekent dit dus dat u dan verzekerd voor:

  • Ziekte
  • Arbeidsongevallen
  • Privé-ongevallen

Uw toekomst hangt ervan af

U vindt een brandverzekering vanzelfsprekend omdat een ingrijpende gebeurtenis zoals een brand uw toekomst hypothekeert? Maar wat als een ingrijpende gebeurtenis met uw persoon, bv. een zware ziekte ook uw financiële gezondheid onderuit haalt?

 

Wat als u als zelfstandige na een ongeval niet meer kan werken of u ziek valt?

Voor zelfstandigen is er geen  verplichte arbeidsongevallenverzekering zoals die voor een werknemer bestaat. Ook is er geen verplichte verzekering voor beroepsziekten en kunnen ziekte en ongevallen (privé of werk) roet in het eten gooien!

Omdat u zal terugvallen op een beperkte uitkering die ruim onvoldoende zal blijken, verzekert u zich tegen dit inkomensverlies. De verzekering gewaarborgd inkomen zal uw uitkering aanvullen zodat u uw manier van leven (op financieel vlak) kunt verderzetten en vormt dus een fiscaalvriendelijke bescherming!

Dé specialist voor uw gewaarborgd inkomen

Voor uw verzekering gewaarborgd inkomen kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online en over gans Vlaanderen actief zijn, kunt u ook digitaal het gesprek aangaan.

Uw verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline

Vraag uw offerte

Online