Wat betekent een gewaarborgd inkomen?

Uw gewaarborgd inkomen vormt de basis van een evenwichtig bestaan als loontrekkende, zelfstandige of vrije beroeper.

Afhankelijk van uw sociaal statuut wordt de eerste periode voor u gedekt door uw werkgever of dient u als zelfstandige hier rekening mee te houden. Echter wanneer een ziekte of ongeval gedurende een langere periode invaliditeit veroorzaakt, zal de vergoeding die u van het ziekenfonds krijgt wellicht niet volstaan om uw levensstandaard te handhaven en dan is een gewaarborgd inkomen een absolute must!

Uw inkomensverlies wordt door de verzekeraar gecompenseerd door bv. maandelijks gedurende een contractueel bepaalde periode (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd) een bepaalde rente / bedrag te storten aanvullend op eventuele uitkeringen van ziekte of invaliditeit.

 

Wie kan een gewaarborgd inkomen onderschrijven?

In principe iedereen die werkt en zich wil verzekeren tegen inkomensverlies. Een zelfstandige, bedrijfsleider, werknemer, iemand met een vrij beroep, ambtenaar, ...

 

Waarvoor bent u verzekerd?

De reden waardoor u arbeidsongeschikt bent maakt voor de meeste verzekeraars niet uit. Dit betekent dat u dan verzekerd voor:

- Ziekte
- Arbeidsongevallen
- Privé-ongevallen

Uw toekomst hangt ervan af

U vindt een brandverzekering vanzelfsprekend omdat een ingrijpende gebeurtenis zoals een brand uw toekomst hypothekeert? Wat als een ingrijpende gebeurtenis met uw persoon, bv. een zware ziekte ook uw financiële gezondheid onderuit haalt?

 

Wat als u als zelfstandige na een ongeval niet meer kan werken of u ziek valt?

Voor zelfstandigen is er geen  verplichte arbeidsongevallenverzekering zoals die voor een werknemer bestaat, is er geen verplichte verzekering voor beroepsziekten, kunnen ziekte en ongevallen (privé of werk) roet in het eten gooien!

Omdat u zal terugvallen op een beperkte uitkering die ruim onvoldoende zal blijken, verzekert u zich tegen dit inkomensverlies. De verzekering gewaarborgd inkomen zal uw uitkering aanvullen zodat u uw manier van leven (op financieel vlak) kunt verderzetten en vormt op zo een fiscaalvriendelijke bescherming!