Gewaarborgd Inkomen

Wat betekent een gewaarborgd inkomen?

Uw inkomen vormt de basis van een evenwichtig bestaan als loontrekkende, zelfstandige of vrije beroeper.

Afhankelijk van uw sociaal statuut wordt de eerste periode voor u gedekt door uw werkgever of dient u als zelfstandige hier rekening mee te houden. Echter wanneer een ziekte of ongeval gedurende een langere periode invaliditeit veroorzaakt, zal de vergoeding die u van het ziekenfonds krijgt wellicht niet volstaan om uw levensstandaard te handhaven en dan is een gewaarborgd inkomen een absolute must!

Uw inkomensverlies wordt door de verzekeraar gecompenseerd door bv. maandelijks gedurende een contractueel bepaalde periode (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd) een bepaalde rente / bedrag te storten.

Wie kan een gewaarborgd inkomen onderschrijven?

In principe iedereen die werkt en zich wil verzekeren tegen inkomensverlies.

- Zelfstandige
- Werknemer
- Vrij beroep
- Ambtenaar
- ...

Uw toekomst hangt ervan af

U vindt een brandverzekering vanzelfsprekend omdat een ingrijpende gebeurtenis zoals een brand uw toekomst hypothekeert? Wat als een ingrijpende gebeurtenis met uw persoon, bv. een zware ziekte ook uw financiële gezondheid onderuit haalt?

Voor zelfstandigen is er geen  verplichte arbeidsongevallenverzekering zoals die voor een werknemer bestaat, is er geen verplichte verzekering voor beroepsziekten, kunnen ziekte en ongevallen (privé of werk) roet in het eten gooien!

Om beschermd te zijn tegen inkomensverlies kan een zelfstandige een verzekering dus best gewaarborgd inkomen afsluiten.