ABR

ABR, wat?

Begint u aan een nieuwbouw of een belangrijke, ingrijpende verbouwing? Dan is is een 'verzekering alle bouwplaatsrisico's' meestal aangewezen. Want als bouwheer kunt u op basis van het Burgerlijk Wetboek artikel 544 aansprakelijk worden gesteld, zelfs als u geen 'fout' hebt begaan.

Er zijn twee belangrijke luiken:

Het werk

Stel, tijdens renovatiewerken stort een gedeelte van de achterbouw in. Er zijn geen gewonden maar de schade is aanzienlijk. Experten vinden helaas geen fout noch iemand die 'een fout' heeft gemaakt waardoor de verzekeringen van de aannemer, het studiebureau en of architect de claim afwijzen.

Via een ABR 'bestaand goed'  kan de bouwheer toch een vergoeding ontvangen voor de geleden schade. Zonder ABR en zonder aansprakelijkheid van een derde (aannemer, studiebureau, architect, ...) is een vergoeding ver weg.

Schade aan derde door derden

Hier steekt artikel 544 de kop op. Het is misschien vrij algemeen maar het recht van de eigenaar geldt voor u maar ook voor uw buurman. Zo kan hij zonder dat een fout van u de oorzaak is van hinder toch een verordening instellen tegen u als opdrachtgever van de werken.