natuurrampen

Wat is een verzekering tegen natuurrampen?

Natuurrampen verplicht gedekt

De dekking tegen natuurrampen is al sinds maart 2007 verplicht opgenomen in uw brandverzekering. Goed nieuws dus! En ook al is een brandverzekering geen wettelijk verplichte verzekering, toch een belangrijke reden om een degelijke verzekering te voorzien voor uw pand.

Elke verzekeraar kan bepalen wat er wordt gedekt en tegen welke premie. Toch werd door de wetgever een minimumdekking voorzien. Dit betekent concreet dat elke dekking natuurrampen binnen de brandverzekering, een minimum aantal tussenkomsten moet voorzien waaronder de rechtstreekse schade aan de verzekerde goederen, de kosten voor onderdak en de kosten voor de opruiming van het puin. Voertuigen, tuinhuisjes en bijvoorbeeld aanplanting van uw tuin zijn niet altijd verzekerd in uw brandverzekering.

De premie van deze dekking is uiteraard afhankelijk van de liggen van uw woning. Hoe hoger het risico op bijvoorbeeld overstromingen, hoe hoger uw premie voor deze dekking zal zijn. Bepaalde regio’s hebben een hoog tot zeer hoog risico op overstromingen. Hierdoor kunnen verzekeraars voor woningen binnen deze gebieden geen marktconforme premies hanteren. Het Tariferingsbureau zal in deze gevallen toch zorgen dat de cliënt tegen een aanvaardbare premie het risico kan verzekeren.

Wanneer u uw woning bouwt in een gebied nadat een koninklijk besluit had bepaald dat het een risicogebied is, dan mag een verzekeraar wel degelijk weigeren om u te verzekeren tegen de gevolgen van een overstroming en het overlopen van riolen. De verzekeraar zal u dan wel dekken voor de andere natuurrampen. Om kopers van vastgoed correct te informeren wordt daarom bij zowel de advertentie als bij de notaris geduid of en hoe overstromingsgevoelig de zone is. Via de watertoets vindt u extra informatie.

Wat is een natuurramp?

  • Aardbeving
  • Overstroming
  • Aardverschuiving
  • Grondverzakking
  • Overlopende dakgoten
  • Overlopen of opstuwen van openbare riolen

Wat is het rampenfonds?

Vooreerst moet de overheid de gebeurtenis als ramp erkennen. De procedure blijft voor slachtoffers erg tijdrovend en de dekking blijft echter beperkt.

Zowel particulieren, kleine ondernemingen als landbouwbedrijven worden sinds de verplichte dekking vergoed vanuit de brandverzekering door de eigen verzekeraar. Deze verplichte dekking geldt enkel voor gebouwen en de inhoud, voor zover deze waarborg werd onderschreven. Daarom kunnen landbouwers voor hun vee en gewassen nog steeds bij het Rampenfonds terecht. Ook personen die om financiële redenen geen verzekering onderschreven (leefloon via het OCMW), kunnen terecht bij het Rampenfonds.

Belang van goed advies bij schade

Bij schade is het essentieel dat u zich laat bijstaan door een specialist in verzekeringen. Hij staat u bij tijdens de aangifte, een expertise, zorgt indien nodig voor een tegenexpertise, enzovoort. Ook zorgt hij ervoor dat u zo snel mogelijk en op een correcte manier wordt vergoed. Daarenboven zorgt een goede begeleiding ervoor dat u nadien niet voor verrassingen komt te staan.

Uw verzekeringsmakelaar

Of contacteer ons met uw vraag.