IPT, het beste alternatief voor een loonsverhoging?

Loonsverhoging, Maes Group

Een loonsverhoging wordt sterk afgetopt door hoge sociale bijdragen en een zware belastingdruk in België. Maar wat houdt dit concreet in?

Een voorbeeldje voor iemand van 40 jaar ... op basis van een marginaal belastingtarief van 50% en een gemeentebelasting van 7,5%.

Een verhoging van bruto 1000 EUR per maand toekennen als loon of een alternatief bekijken?

 

Wat blijft er netto over?

Via een loonsverhoging

4.000,00 EUR        5.000,00 EUR     (brutoloon per maand: + 1.000,00 EUR)

   -994,70 EUR       -1.205,58 EUR     (sociale bijdragen zelfstandigen)
     -90,00 EUR          -113,40 EUR     (forfaitaire beroepskosten)
-1.034,73 EUR      -1.425,42 EUR     (belastingen)

 1.880,57 EUR       2.255,60 EUR     (nettoberoepsinkomen +375,03 EUR)

Kapitaal via IPT

288.624,66 EUR     (basispensioenkapitaal aan 0,50% + eventuele winstdeling)

 -10.246,18 EUR     (3,55% R.I.Z.I.V.-bijdrage)
   -5.772,49 EUR     (2% Solidariteitsbijdrage)
 -29.568,89 EUR     (10,09% bedrijfsvoorheffing en 7,5% GB) 
                                 (indien actief tot 65 jaar, zo niet 16,66% bedrijfsvoorheffing)

243.037,10 EUR     (netto pensioenkapitaal + eventuele winstdeling)

Conclusie

Indien u vandaag een brutoloon heeft van 4.000 euro per maand en uzelf een verhoging tot 5.000 euro per maand toekent, blijft er van deze bruto opslag van 1.000 euro slechts netto 375,03 euro over. Uw netto wettelijk rustpensioen zal slechts met 193,85 euro per maand stijgen.

Via IPT bereikt u een netto pensioenkapitaal van 243.037,10 euro ofwel een netto-rendement van 5,53% op jaarbasis t.o.v. de bruto loonsverhoging van 1.000 euro per maand (netto 375,03 euro).