successierechten, Maes Group

Hoe kan ik successierechten beperken?

Bij het overlijden van een dierbare gaat het vermogen over naar de erfgenamen. De fiscus vordert conform de wetgeving vervolgens successierechten op de nalatenschap. De regel is simpel: hoe groter het vermogen, hoe hoger de erfbelasting. Bovendien bepaalt de graad van verwantschap ook hoeveel erfbelasting de fiscus kan opeisen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om deze erfbelasting te beperken. Hier zijn vijf tips die u kunnen helpen de successierechten te beperken:

Huwelijkscontract

Het afsluiten van een huwelijkscontract kan helpen bij het verminderen van erfbelasting. Door een huwelijkscontract op te stellen met een keuzebeding, krijgt de langstlevende partner meer mogelijkheden om het vermogen te beheren. Hierdoor kan de erfbelasting worden verminderd en kunnen de financiële belangen van beide partners worden beschermd.

Registratie van schenkingen

Het is mogelijk om een schenking te laten registreren bij de notaris. Hoewel hierdoor schenkingsrechten moeten worden betaald, vermijdt dit dat er later erfbelasting moet worden betaald als de schenker binnen 3 of 5 jaar na de schenking overlijdt. De hoogte van de schenkingsrechten varieert per regio. Meer lezen >

Gebruik van hand- of bankgiften

Een effectieve manier om successierechten te verminderen, is door gebruik te maken van hand- of bankgiften. Bij een handgift wordt een geldbedrag of ander bezit rechtstreeks overgedragen aan de begunstigde, zonder verdere verplichtingen. Het is echter aan te raden om een document op te stellen met details over de overdracht om toekomstige geschillen te voorkomen. Bij een bankgift wordt het bedrag simpelweg overgeschreven naar de rekening van de begunstigde. Belangrijk is dat de schenker nog minstens 3 of 5 jaar in leven blijft na de gift om erfbelasting te vermijden.

Schenking met vruchtgebruik

Ouders kunnen bijvoorbeeld een onroerend goed schenken aan hun kinderen, waarbij ze zelf het vruchtgebruik behouden. Hierdoor behouden ze het recht om in het huis te blijven wonen of om de huurinkomsten te ontvangen. Op deze manier kan erfbelasting worden vermeden bij het overlijden van de ouders, omdat zij het eigendomsrecht al hebben overgedragen.

Levensverzekering

Een andere strategie om erfbelasting te verminderen, is door een levensverzekering af te sluiten die de erfbelasting dekt. Als de schenker binnen een bepaalde periode na de schenking overlijdt, wordt er een kapitaal uitgekeerd dat overeenkomt met de erfbelasting. Dit kan een fiscaal interessant instrument zijn voor successieplanning.

Conclusie

Door gebruik te maken van deze tips kunnen erfgenamen de erfbelasting aanzienlijk verminderen en ervoor zorgen dat het vermogen zo veel mogelijk behouden blijft. Het is echter belangrijk om advies in te winnen bij een specialist zoals bijvoorbeeld een notaris, een advocaat of uw financieel adviseur om de meest geschikte strategieën te kiezen voor uw specifieke situatie.