bankgift

Wat is een handgift of bankgift?

Wat is een bankgift?

Bij een bankgift spreken we over een onrechtstreekse schenking via overschrijving. De schenker schrijft via een zuiver bancaire transactie rechtstreeks de gelden over van zijn bankrekening naar de bankrekening van de begiftigde. Dergelijke schenkingen per overschrijving bent u niet verplicht te registreren. Hierop dient u ook geen schenkbelasting te betalen. Het kan aangewezen zijn om met aangetekende brieven te werken om o.a. de intentie duidelijk kenbaar te maken.

Wenst u een bank– of handgift registreren dan kan u langsgaan bij een notaris of het kantoor Rechtszekerheid (vroegere registratiekantoor).

Wist u dat u een schenking online kunt registreren? Meer lezen.

Wat is een handgift?

Bij een handgift is er geen officiële procedure wanneer de goederen over gaan van de ene hand in de andere. Voor de roerende goederen zoals bijvoorbeeld geld, (familie)juwelen, een goudstaaf of -munt, een auto, antiek, … Voor dergelijke giften geldt geen registratieverplichting. De begiftigde (ontvanger) betaalt ook geen schenkbelasting op de handgift.

Waarom zou u een hand- of bankgift overwegen?

Uw nalatenschap of erfenis is het totaal van uw roerende en onroerende bezittingen en schulden die u als overledene achterlaat. Omdat uw erfgenamen hierop successierechten of in Vlaanderen erfbelasting verschuldigd zijn, kan het interessant zijn de grote van uw nalatenschap te beperken. Dit kunt u plannen door o.a. te werken met hand- en bankgiften voor wat betreft roerende goederen.

Wanneer onroerende goederen in België van eigenaar veranderen, dient u steeds langs een notaris te passeren. De notaris is verplicht op het ogenblik van de notariële akte (overdracht) de verschuldigde belastingen zoals bijvoorbeeld registratierechten af te rekenen.

Verdachte periode

Bij zowel een handgift als bankgift moet de schenker wonende in Vlaanderen nog minstens drie jaar in leven blijven om de begiftigde vrij te stellen van erfbelasting. Het financiële risico van deze transactie binnen de risicotermijn van drie jaar kan worden opgevangen. Inwoners van Wallonië moeten rekening houden met een periode van vijf jaar. Meer weten >

Er was langer sprake om de verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen te verlengen van 3 naar 4 jaar na de schenking. De doelstelling hierachter was dat belastingplichtigen gemotiveerd zouden worden om hun schenkingen van roerend vermogen te registreren. Voor de overheid zou dit de inkomsten via schenkbelasting ten goede komen. Maar door de sluiting van de ‘kaasroute’ sinds 20 december 2020 op federaal niveau is de verlenging op Vlaams niveau (voorlopig?) van de baan (art. 2.7.1.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit).