overlijdensverzekering

Wat is een overlijdensverzekering?

Waarom kiezen voor een overlijdensverzekering?

Er is niets belangrijker voor u dan uw gezin gelukkig te zien, dag na dag. Maar hoe kunt u daar zeker van zijn? Wat als u plots zou overlijden? De opvoeding van de kinderen, het huis, de dagelijkse kosten, … worden een financiële last voor de partner die alleen overblijft. Kan een overlijdensverzekering dan helpen?

Een van de verzekeraars die een overlijdensverzekering aanbiedt, is AG Insurance. Als verzekeringsmakelaar hebben wij verschillende verzekeringsmaatschappijen in portefeuille om voor u het meest interessante voorstel uit te werken. Want een overlijdensverzekering is er om u die gemoedsrust te geven.

Doel en voordelen van een overlijdensverzekering

Dat uw partner met het verzekerde kapitaal alle uitgaven kan doen die nodig zijn om de levensstandaard van uw gezin te behouden. Ook als u er niet meer bent … ik wil meer weten.

Gemoedsrust

Een overlijdensverzekering zorgt voor uw persoonlijke gemoedsrust en beschermt uw dierbaren. U streeft naar:

 • het behoud van de levensstandaard van uw dierbaren (hobby’s, reizen,…)
 • het betalen van de studies van uw kinderen
 • de aflossing van een hypothecair krediet
 • het dekken van de erfbelasting
 • het betalen van de eventuele erfbelasting op een niet-geregistreerde schenking

Aangepast aan wat u nodig vindt

 • de periode dat de dekking geldig is en uw dierbaren de uitkering ontvangen na uw overlijden
 • het brutobedrag dat ze zullen ontvangen
 • de begunstigde(n) van dat bedrag (een familielid, uw kinderen, een vriend, …)

Verzekerd vanaf dag 1

U bent onmiddellijk verzekerd. Als u kort na aanvang van het contract overlijdt, wordt het volledige verzekerde kapitaal gestort (op voorwaarde dat de eerste premie betaald werd).

Een betaalbare premie​

In de meeste gevallen is de premie laag in vergelijking met het verzekerde kapitaal.

Belangrijke informatie

Voor iedere verzekeraar is de premie afhankelijk van verschillende criteria, zoals de leeftijd van de verzekerde, het verzekerde kapitaal en de gezondheidstoestand. Ze evalueren de gezondheidstoestand op basis van een eenvoudige vragenlijst, eventueel aangevuld met een medisch onderzoek. Afhankelijk van de resultaten, wordt u als cliënt aanvaard of kan er een bijpremie aangerekend worden. In uitzonderlijke gevallen wordt het risico geweigerd.

Blogartikel: Wat is een schuldsaldoverzekering?

Bepaalde risico’s zijn niet gedekt al kunnen deze verschillen i.f.v. de gekozen verzekeraar. Bijvoorbeeld het overlijden van de verzekerde:

 • door een opzettelijke daad of op aansporing van een van de begunstigden;
 • als gevolg van zelfmoord binnen het jaar na de inwerkingtreding van het contract;
 • als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis is nooit gedekt.

Deze lijst is niet volledig. Ze geeft een korte omschrijving van de belangrijkste risico’s, uitgesloten uit onze overlijdensverzekering. Alle details vindt u steeds terug in de algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

Uw verzekeringsmakelaar

Of contacteer ons met uw vraag.