Een hogere rente via een termijnrekening?

De rentevoeten zijn vast en worden u maandelijks (comfort), halfjaarlijks (tempo), jaarlijks (relax) of gekapitaliseerd (target) uitbetaald. Ook de looptijd wordt van tevoren vastgelegd.

De targetrekening heeft een minimale looptijd van twee jaar. De overige termijnrekeningen hebben een minimale looptijd van 1 jaar. Er zijn steeds verschillende looptijden mogelijk. Een termijnrekening is dus ideaal voor geld dat u voor een langere termijn kan missen en waarbij u uzelf maandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks op of vervaldag een extra inkomen wilt geven.

Bij de comfortrekeningen is er een minimaal inschrijvingsbedrag van € 25.000,00. Voor de overige termijnrekeningen bedraagt het minimaal inschrijvingsbedrag € 100,00 of veelvouden van € 100,00. Op de toegekende rente wordt een roerende voorheffing (zie tabblad tarieven) ingehouden voor de natuurlijke personen met woonplaats in België.

Welke termijnrekeningen bestaan er bij CKV Spaarbank?

- Comfortrekening: maandelijkse intrest
- Temporekening: halfjaarlijkse intrest
- Relaxrekening: jaarlijkse intrest
- Targetrekening: kapitalisatie