arbeidsongevallen, arbeidsongeval, verzekering, Maes Group, verzekeringsmakelaar, Diest, online, arbeidsongavel

Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Als ondernemer is het beschermen van uw werknemers een cruciale verantwoordelijkheid. Een van de manieren waarop een bedrijf dit doet, is door het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering. Maar wat houdt dit precies in?

Een arbeidsongevallenverzekering is in België voor u als werkgever een wettelijk verplichte verzekering. Deze verzekering maakt deel uit van de verplichte sociale zekerheid. Vergeet u als werkgever dergelijke verzekering af te sluiten, dan wordt u automatisch aangesloten bij Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) én riskeert u een fikse boete. Want ook al zet u zoals de meeste bedrijven in op preventie, toch loert een ongeval op weg naar of op de werkvloer steeds om de hoek.

Wie, wat en waar ben ik verzekerd?

Eenieder die onder een arbeidsovereenkomst valt zoals bv. arbeiders, bedienden, jobstudenten, leerjongens, IBO’ers … is beschermd via dergelijke verzekering. Ook zijn uw werknemers over de ganse wereld verzekerd voor ongevallen op het werk maar ook tijdens het woon-werkverkeer. De arbeidsongevallenwetgeving van 10 april 1971 is duidelijk in wat moet worden vergoed via de verzekering.

 • een dagvergoeding bij tijdelijke werkonbekwaamheid
 • een rente bij blijvende arbeidsongeschiktheid
 • een rente bij overlijden die ook een vergoeding voor de uitvaart omvat
 • de kosten voor de medische zorg, hospitalisatie, medicatie, orthopedisch materiaal, protheses, enz.

Wat bij schade?

In België geldt een aangifteplicht voor de werkgever. Dit betekent dat elk arbeidsongeval of arbeidswegongeval dat zich voordoet, verplicht door de de werkgever (of diens aangestelde) moet worden aangegeven bij de bevoegde verzekeringsonderneming. Al is er sinds 2016 onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van deze aangifteplicht. De werkgever kan worden vrijgesteld van deze aangifte wanneer er sprake is van een licht arbeidsongeval.

Wat is een licht ongeval?

Voor een ‘licht ongeval’ moet het ongeval aan 4 voorwaarden voldoen:

 • Het ongeval leidde niet tot loonverlies.
 • Ook mag er geen arbeidsongeschiktheid voor het slachtoffer mee gemoeid zijn.
 • De vereiste zorgen konden onmiddellijk op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden toegediend.
 • En er was geen tussenkomst van een (externe) arts vereist.

De vrijstelling van de aangifteverplichting voor lichte ongevallen wordt voorzien enkel wanneer deze geregistreerd worden in het EHBO-register. In dit register van eerste hulp worden de werknemers geregistreerd die slachtoffer werden van een ongeval of die onwel werden.

Na te leven criteria?

De werkgever houdt een register bij waarin de werknemer die een interventie doet in het kader van de eerste hulp, de volgende elementen vermeldt:

 • zijn naam
 • de naam van het slachtoffer
 • de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval of het incident
 • de aard, datum en het uur van de interventie
 • de identiteit van de eventuele getuigen

Het register van eerste hulp moet zo snel mogelijk na de verzorging ingevuld worden door diegene die de interventie deed. De gegevens moeten het slachtoffer toelaten elementen aan te brengen die de werkelijkheid van het ongeval kunnen aantonen in het geval van een latere verergering.

Download hier een voorbeeldfiche.

Wat is niet vrijgesteld?

Het ongeval overkomen aan een werknemer die is blijven werken na het ongeval in het kader van een aangepast werk (deeltijds en/of in een andere werkpost), kan daarentegen niet als een licht ongeval worden beschouwd aangezien een arts is moeten tussenkomen in de procedure van aangepast werk. Dit ongeval moet altijd worden aangegeven door de werkgever.

Wat is niet verzekerd?

De uitsluitingen vinden we eveneens terug in de wetgeving over arbeidsongevallen. Zo zijn ongevallen die opzettelijk werden veroorzaakt door de verzekerde niet verzekerd.

Dé specialist voor uw arbeidsongevallenverzekering

Bij Maes Group Verzekeringen onderscheiden we ons door onze benadering van arbeidsongevallenverzekeringen. Vanuit ons inzicht dat elk bedrijf is en elke sector verschilt, onze diepgaande expertise en ervaring, benaderen we elke offerteaanvraag met de grootste zorg. Door deze persoonlijke aanpak kunnen we specifieke en op maat gemaakte oplossingen bieden die perfect aansluiten bij uw behoefte als cliënt.

Uw verzekeringsmakelaar

Of contacteer ons met uw vraag.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Meerdere maatschappijen

Als onafhankelijke krediet- en verzekeringsmakelaar werken wij voor u, niet voor de maatschappijen. Zonder extra kosten!

Beste deal

Wanneer u keuze hebt tussen verschillende maatschappijen, dan is het makkelijker om de juiste oplossing te vinden tegen de juiste prijs.

Lokale Service

Wij staan klaar voor onze cliënten: telefonisch, online en offline. Als expert kennen wij de markt en zorgen voor de oplossing die het best aansluit bij uw behoeften.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.