omzetverzekering

Wat is een omzetverzekering?

Omzetverzekering als levensverzekering?

Bent u door een ziekte of ongeval een beperkte of langere periode buiten strijd? De omzetverzekering kan het voortbestaan uw vennootschap helpen veilig stellen. Want naast uw eigen inkomen als bestuurder kan ook de omzet van uw onderneming naar beneden tuimelen.

Voor wie?

Voor een eenmanszaak of kleinere KMO waar de bedrijfsleider een belangrijke rol vervult, is een omzetverzekering het meest cruciaal. Wanneer u als sleutelfiguur tijdelijk ‘out’ bent, kan dit uw bedrijf in serieuze moeilijkheden brengen.

Voordelen van een omzetverzekering

  • Ook al bent u zelf buiten strijd, uw vennootschap blijft zijn omzet behalen.
  • De betaalde premie is voor 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost.
  • Hoe vroeger u intekent, hoe voordeliger de verzekeringspremie.
  • Indien nodig kunt u de verzekering uitbreiden met een tweede bestuurder.
  • Voor de maandelijkse uitkeringen hebt u tijdens uw arbeidsongeschiktheid de keuze uit verschillende uitbetalingsmogelijkheden.

Hoeveel te verzekeren

Het maximaal te verzekeren bedrag is 60% van de omzet na aftrek van onder andere grondstoffen en handelsgoederen. Reeds vanaf een arbeidsongeschiktheid van 25% is er een tussenkomst voorzien en vanaf 67% wordt een volledige vergoeding voorzien. Bent u blijvend arbeidsongeschikt, dan kunt u na twee jaar de maandelijkse vergoeding omzetten in een eenmalige kapitaal. Zo kunt u op dat moment indien gewenst uw onderneming vereffenen of verkopen, zonder uw tegemoetkoming te verliezen.

Aanvulling op gewaarborgd inkomen

Doordat deze verzekering wordt afgesloten door uw vennootschap is dit een perfecte aanvulling op de verzekering gewaarborgd inkomen die uw inkomen als bestuurder veilig stelt. Zo zal uw vennootschap maandelijks een bedrag ontvangen dat het omzetverlies door uw afwezigheid compenseert. Zo kunt u uw vaste kosten en financiële verplichtingen blijven nakomen.

Wanneer een bedrijfsleider zijn loon eerder beperkt blijft door enerzijds de kosten binnen de vennootschap en anderzijds de voordeligere vennootschapsfiscaliteit heeft dit zowel voor- als nadelen. Uiteraard kan dit vanuit fiscaal oogpunt voordelig zijn. Echter wordt het eigen loon gebruikt als basis bij de berekening voor de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Dit betekent met andere woorden dat een laag inkomen, het verzekerbaar jaarinkomen binnen een gewaarborgd inkomen beperkt en dus ook een lage uitkering tot gevolg heeft. Een omzetverzekering kan ook in dit geval dé oplossing betekenen. Want dergelijke waarborg garandeert dat tot 60% van de omzet behouden blijft.

Wenst u meer informatie? Contacteer mij of plan meteen een afspraak in mijn agenda voor een telefonisch, online of offline gesprek.

Uw kredietmakelaar

Of contacteer ons met uw vraag.