Rechtsbijstand voor een VME?

Een appartementsgebouw met verschillende eigenaars heeft verschillende gemeenschappelijke delen zoals de hal, de garage, de tuin, enz. Elke eigenaar van een appartement in het gebouw is op die manier ‘mede-eigenaar’ van deze gemeenschappelijke delen. Op deze manier ontstaat een ‘Vereniging van mede-eigenaars’ (VME), een bij wet erkende juridische onderneming (wet van 30 juni 1994 B.W. art. 577) met de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen. Een VME is een m.a.w. een rechtspersoon en kan als bijgevolg ook te maken krijgen met juridische geschillen.

Onafhankelijke rechtsbijstand

Van een specialist rechtsbijstand mag u naast kennis en ervaring ook objectiviteit verwachten. Objectief uw belangen verdedigen met de nodige inzet en betrokkenheid, daar komt het op aan. Geen rechtstreekse banden met andere verzekeringsmaatschappijen waardoor ze een volledig zelfstandig en autonoom beheer kunnen garanderen. Een cruciaal voordeel dat borg staat voor een objectieve, optimale verdediging van uw belangen.

Lees zeker ook het artikel over 'waarom onafhankelijke rechtsbijstand'.

Verbouwen met de VME? Het VME-krediet brengt soelaas.

Hieronder geven we enkele voorbeelden van situaties waarbij een onafhankelijke rechtsbijstand geen overbodige luxe is. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.

De onafhankelijke rechtsbijstand VME is enkel geschikt voor een mede-eigendom in België die hoofdzakelijk voor bewoning wordt gebruikt, wanneer er echter een of meerdere kavels worden gebruikt voor een handelsexploitatie is echter geen bezwaar.

Enkele voorbeelden:

  • Bij een felle keukenbrand wordt het gebouw fors beschadigd. De expert van de brandverzekeraar betwist de verschillende bestekken die de syndicus indient. De VME stelt daarom een tegenexpert aan. Uiteindelijk bereikt deze een akkoord met de expert van de brandverzekeraar. De onafhankelijke rechtsbijstand maant de verzekeraar aan tot het tijdig betalen van het bij wet verplichte voorschot. De rechtsbijstandverzekeraar vergoedt de kosten en erelonen van de door de VME aangestelde deskundige. (Basic)
  • Een individuele eigenaar voelt zich benadeeld door een beslissing van de Algemene Vergadering van de VME en daagt de VME voor het vredegerecht. (All-Risk)
  • Aan een grote raampartij van het gebouw zijn vochtplekken. De oorzaak van de waterinfiltratie is onduidelijk. Er is een sterk vermoeden dat het water van een ingebouwde goot komt. Om dit met zekerheid na te gaan wordt een deel van de bekleding van het dak verwijderd en de goot gedemonteerd. Alles is even wel kurkdroog. Uiteindelijk blijkt het water langs een raamprofiel binnen te dringen wanneer de wind uit een bepaalde richting komt. De brandverzekeraar vergoedt de waterschade niet, nu er geen lek is aan het dak of de goot. De rechtsbijstand vergoedt de kosten van het demonteren en het opnieuw monteren van de goot en de dakelementen. (Basic)
  • Een individuele eigenaar betaalt ondanks een aanmaning zijn deelname in de lasten niet. De betrokken wordt gedagvaard. De onafhankelijke rechtsbijstand betaalt de kosten en erelonen van de advocaat voor zover deze niet volledig gecompenseerd worden door de rechtsplegingsvergoeding. (All-Risk)

Heeft u een vraag?

Hoe kunnen wij u helpen?