VME

Wat is een krediet voor een VME?

Wat is een VME?

Een VME staat voor “Vereniging van Mede-Eigenaars”. Het is een wettelijke entiteit die wordt opgericht wanneer een gebouw of complex eigendom is van meerdere personen of entiteiten, zoals een appartementsgebouw of een commercieel gebouw.

Bestaat het gebouw uit twee of meer appartementen met verschillende eigenaars? Dan is de aanstelling van een syndicus een must. De syndicus staat in voor het technisch, administratief en financieel beheer van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het dak, de gevel, de lift, de trappenhuizen, enzovoort. De leden van de VME zijn de individuele mede-eigenaars van het gebouw en hebben stemrecht tijdens de algemene vergadering van de VME, waar belangrijke beslissingen worden genomen met betrekking tot het beheer en de werking van het gebouw.

Waarom een VME-krediet?

Onvoldoende middelen in het reservefonds om de werken uit te voeren? Ondervinden sommige mede-eigenaars moeilijkheden om het gevraagde aandeel in het reservefonds te betalen?

Het VME-krediet is een flexibel krediet dat mede-eigenaars de mogelijkheid geeft om:

  • vrij te kiezen tussen het deelnemen aan de lening of het zelfstandig betalen van hun aandeel in de te financieren werken
  • de last te spreiden over verschillende jaren

Een onafhankelijke rechtsbijstand voor een VME, waarom?

Renovatiewerken

Het VME-krediet wordt aangegaan door de syndicus en heeft als doel het financieren van renovatiewerken in een vereniging van mede-eigenaars gevestigd in België.

Deze lening wordt afgesloten met de vereniging van mede-eigenaars, ten gevolge van een beslissing van de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen en in overeenkomst met de quorumregels.

Enkele kenmerken van het VME-krediet

  • Bedrag: 30.000 euro tot 500.000 euro
  • Looptijd: 60 tot 120 maanden
  • Opnameperiode: tot 12 maanden
  • Flexibel: de mede-eigenaars moeten niet verplicht deelnemen aan het krediet

Vraag uw offerte online

Of contacteer ons met uw vraag.