water, schade, woning, huis, brandverzekering, lek, leiding

Beschermt de brandverzekering u tegen waterschade?

Waterschade kan elk huis treffen. Elk jaar opnieuw hebben meer dan 100.000 woningen te maken met waterschade. Maar wat veroorzaakt dit probleem eigenlijk? Wij merken dat verstopte dakgoten, versleten afvoerpijpen en beschadigingen aan het dak vaak de boosdoeners zijn. Maar ook andere factoren, zoals lekkende leidingen en vorst, kunnen leiden tot waterschade.

Hoe kunt u waterschade voorkomen?

Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe u waterschade kunt voorkomen. Als verzekeringsmakelaar adviseren wij om regelmatige controles van uw dak en dakgoten ui te voeren, vooral na stormachtig weer of vorst. Het is ook slim om voor en na de winter onverwarmde ruimtes extra aandacht te geven. Maar hoe herkent u eigenlijk waterschade? In ruimtes die u niet constant gebruikt, is een regelmatige inspectie van cruciaal belang. Maar waterschade kan bijvoorbeeld ook ontstaan door een breuk in een onzichtbare leiding.

Wat dekt de brandverzekering bij waterschade?

Als het onverhoopt toch misgaat, is het belangrijk te weten wat uw brandverzekering dekt. Maes Group legt uit dat zowel uw schade als schade aan anderen gedekt kan zijn, maar er zijn nuances. Niet alles wordt vergoed, bijvoorbeeld als een leiding door slijtage en slecht onderhoud bezwijkt. U laten bijstaan door een verzekeringsspecialist ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij is geen overbodige luxe.

Maar niet alle vocht- en waterschade wordt vergoed. Opstijgend vocht, condensatie en infiltratie via muren zijn enkele voorbeelden van situaties waarin de verzekeraars verwijzen naar de uitsluitingen in hun voorwaarden. Alvorens een polis te onderschrijven is het dan ook belangrijk om de dekkingen en uitsluitingen te overlopen én te begrijpen om teleurstelling te voorkomen.

Wat te doen bij schade?

Tot slot adviseren wij u om bij schade dringende beschermingsmaatregelen onmiddellijk te nemen, het schadegeval aan ons als uw verzekeringsmakelaar te melden en het de schade goed te documenteren. We staan u bij en leggen u uit hoe het proces van herstel werkt en wanneer u een schadevergoeding kunt verwachten.

Waterschade kan verwoestend zijn, maar met de juiste kennis kunt u zichzelf beschermen. Maes Group Verzekeringen staat klaar om uw thuis te beschermen tegen onverwachte situaties. Maar ook ontzorgen wij onze cliënten van A tot Z bij schade.

Uw verzekeringsmakelaar

Of contacteer ons met uw vraag.