cyber, verzekering, hacking, verzekeringen, hacker, Maes Group, Diest, Online, verzekeringsmakelaar

Cyberverzekering: bescherming tegen digitale risico’s

In een steeds digitalere wereld is een cyberverzekering essentieel voor bedrijven van elke omvang. Maar waarom zijn ze zo belangrijk en hoe kunt u zich voorbereiden op cyberdreigingen?

Waarom een cyberverzekering?

Cyberverzekeringen zijn niet langer een luxe, maar een absolute noodzaak. Het digitale tijdperk brengt onzichtbare gevaren met zich mee zoals ransomware-aanvallen, hacking van systemen en datadiefstal. Een cyberverzekering dekt niet alleen de financiële schade, maar beschermt ook tegen reputatieschade.

Het aantal cyberaanvallen groeit exponentieel. In België alleen al zijn verschillende gerenommeerde instellingen aangevallen, wat de urgentie benadrukt. Het gemiddelde kostenplaatje na een cyberincident is aanzienlijk, variërend van tienduizenden tot honderdduizenden euro’s.

Waarom kiezen voor een cyberverzekering?

Naast traditionele risico’s zoals brand en aansprakelijkheid, moet ook het ‘onzichtbare’ gevaar van cyberdreigingen serieus worden genomen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) benadrukt het belang van gegevensbescherming en legt zware boetes op bij niet-naleving.

Een goede voorbereiding is essentieel. Geen enkele beveiligingstool is 100% waterdicht. Het snel ontdekken en onderzoeken van incidenten is cruciaal. Een cyberverzekering vormt het sluitstuk van een effectief cyberbeveiligingsbeleid.

x
meer kans dat u uw cyberverzekering nodig hebt, dan uw brandverzkering!

Cyberrisico’s in 2023: de harde realiteit

Het cyberrisico groeit gestaag, zelfs na afname van de coronadreiging. Bedrijven kunnen gratis gebruikmaken van onze KMO Security Scan & Toolbox voor preventie, maar de zwakste schakel blijkt vaak de mens zelf. Bewustwording van mogelijke dreigingen is daarom essentieel.

Investeren in preventie, zowel technisch als door bewustwording, is de sleutel. Het risico van cybercriminaliteit is aanzienlijk en evolueert voortdurend.

Tips voor cyber resilience

Zes tips, gebaseerd op recent onderzoek, om de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten:

  1. Investeer in automatisering: verminder complexiteit in uw IT-infrastructuur.
  2. Werk met IT-professionals: getalenteerde IT-beveiligingsprofessionals zijn essentieel.
  3. Rapporteer aan het bestuur: houd de raad van bestuur op de hoogte van cyberbeveiliging.
  4. Ontwikkel een cyber security incident response plan (CSIRP): bereid uw bedrijf voor op een aanval.
  5. Koppel privacy en cyberbeveiliging: werk samen voor effectieve beveiliging.
  6. Deel informatie over cyberrisico’s: wees open naar collega’s en overheid over dreigingen.

Het belang van een cyberverzekering reikt verder dan alleen dekking bieden voor financiële verliezen na een cyberincident. Deze verzekering is een schild dat bedrijven nodig hebben in de strijd tegen een onzichtbare vijand – cybercriminaliteit. Cyberaanvallen vormen een voortdurende bedreiging voor alle organisaties, ongeacht hun omvang. Deze risico’s kunnen resulteren in verlies van gevoelige informatie, reputatieschade en aanzienlijke financiële schade.

De toename van cyberincidenten in België en wereldwijd benadrukt de noodzaak van een stevig cyberbeveiligingsbeleid. Naarmate bedrijven meer afhankelijk worden van digitale systemen, neemt ook het risico van aanvallen toe. Een goed ontworpen cyberverzekering is een fundamenteel element om de veerkracht van een bedrijf te waarborgen in het geval van een cyberaanval.

Daarnaast zijn de aangeboden tips essentieel om de cyberweerbaarheid te vergroten. Door te investeren in automatisering, het aannemen van IT-professionals, rapporteren aan de raad van bestuur, het ontwikkelen van een Cyber Security Incident Response Plan, het koppelen van privacy en cyberbeveiliging, en het delen van informatie over cyberrisico’s met relevante partijen, kan de weerbaarheid van een bedrijf tegen cyberaanvallen worden versterkt.

Conclusie

Bescherming tegen cyberdreigingen begint met bewustwording en proactieve maatregelen. Het opzetten van een robuust cyberbeveiligingsbeleid en het afsluiten van een passende cyberverzekering vormen samen de bouwstenen voor een solide verdediging tegen de constant evoluerende wereld van cybercriminaliteit.

Nu is tijd om proactief te zijn en de bescherming van uw bedrijf serieus te nemen. Cyberverzekeringen vormen de hoeksteen van deze bescherming. Maak niet de fout te denken dat uw bedrijf niet het volgende doelwit kan zijn. De impact van een cyberaanval kan verstrekkend zijn en de gevolgen aanzienlijk. Neem de eerste stap naar een veiligere toekomst voor uw bedrijf. Ontdek vandaag nog hoe een cyberverzekering via Maes Group Verzekeringen uw bedrijf kan behoeden voor de gevolgen van cybercriminaliteit. Bescherm niet alleen uw gegevens, maar ook de toekomst van uw bedrijf. Neem nu contact met ons op en beveilig uw bedrijf tegen de onvoorspelbare wereld van cyberdreigingen.

Vraag of bereken uw offerte nu online

Of contacteer ons met uw vraag.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Meerdere maatschappijen

Als onafhankelijke krediet- en verzekeringsmakelaar werken wij voor u, niet voor de maatschappijen. Zonder extra kosten!

Beste deal

Wanneer u keuze hebt tussen verschillende maatschappijen, dan is het makkelijker om de juiste oplossing te vinden tegen de juiste prijs.

Lokale Service

Wij staan klaar voor onze cliënten: telefonisch, online en offline. Als expert kennen wij de markt en zorgen voor de oplossing die het best aansluit bij uw behoeften.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.