Waarom is een cyberverzekering een must?

De cyberverzekering behoort tot de absoluut noodzakelijke verzekeringen voor elke zelfstandige, elke KMO, ieder groot bedrijf en zelfs voor de overheden! Risico's zoals cyberafpersing, losgeld, cyberdiefstal, hacking van telefoon- en informaticasystemen vormen dagelijks een onzichtbaar reëel gevaar. Het zorgt niet enkel voor onnoemelijk veel extra prioritaire taken maar ook de reputatieschade kan er stevig op inhakken.

Elke 11 seconden wordt er wereldwijd ergens een ransomware-aanval uitgevoerd!

Cyberverzekering voor particulieren

Online

Volgens het onderzoek van Kaspersky Lab bij 1.260 bedrijven in 7 Europese landen kost een cyberincident in een groot bedrijf gemiddeld € 783.000. Maar ook in een KMO lopen de kosten hoog op tot gemiddeld € 78.700.  Wanneer een incident pas na een week of later wordt ontdekt, lopen de kosten meteen op: +27% voor een groot bedrijf en zelfs +44% voor een KMO.

Andere bedrijfsrisico's zoals brand, aansprakelijkheid, machinebreuk, enz. behoren al jaren tot de basisverzekeringen. Dit 'onzichtbare' risico kan zeer veel schade toebrengen. Het kost u veel geld, bezorgt u aanzienlijke reputatieschade bij o.a. uw klanten en kan u misschien wel het faillissement kosten.

Het is dus van groot belang om een potentieel incident snel te ontdekken en ook snel en grondig te onderzoeken. Geen enkele tool is 100% veilig, daarom is het cruciaal dat u zich indekt tegen deze imago- en financiële schade!

cyber, verzekering, hacking, verzekeringen, hacker, Maes Group, Diest, Online, verzekeringsmakelaar

Privacy, essentieel! (GDPR / AVG)

Op 4 mei 2016 werd de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG, of onder de Engelse afkorting GDPR) gepubliceerd. Een geheel van regels om de gegevens van burgers van de EU beter te beschermen. Op 25 mei 2018 worden de bepalingen van rechtswege van kracht in de nationale wetgeving van alle Europese lidstaten.

De meeste (big) data wordt verzameld en verwerkt in 'the cloud' en dus bestaat het risico dat bij een veiligheidsincident met bv. een database, de privacy wordt aangetast. Indien kan worden aangetoond dat de regelgeving niet werd nageleefd mag u zich verwachten aan zware boetes, die kunnen oplopen tot 4% van de globale jaaromzet en 20 miljoen euro!

Zorg m.a.w. niet enkel voor een GDPR-proof beleid maar dek als goede bedrijfsleider ook het financieel risico in voor uw bedrijf!

Een goede voorbereiding en een cyberverzekering zijn essentieel om snel en correct te handelen in een crisissituatie. Overleeft uw bedrijf een cyberincident?

Op zoek naar een manier om uw bedrijf zelf eens een spiegel voor te houden .... vooraleer een cyberincident dit doet? Grasduin in onze gratis Cyber-Toolbox en zet stappen vooruit.

Een goede cyberverzekering is het evidente sluitstuk van een effectief cyberveiligheidsbeleid. Onze cyberverzekeringsoplossingen bieden stuk voor stuk volledige bescherming, enkel het totale tussenkomstniveau verschilt.

Dé specialist voor uw cyberverzekering

Voor uw cyberverzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online uw cyberverzekering berekenen.

Uw verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline

Bereken uw offerte

Online