Heeft u bij schade de juiste reflex?

Gelukkig wordt het verlies meestal snel en correct afgehandeld maar soms wordt de aansprakelijkheid of de vergoeding betwist en dan kan een juridische gevolg kennen. Daarom is het belangrijk dat u bij elk schadegeval de juiste reflex hebt.

Breng ons als verzekeringsmakelaar altijd op de hoogte wanneer u betrokken bent bij een schadegeval!

 

Welke stappen te ondernemen?

Contacteer ons om uw schade aan te geven.

De juiste aanpak

Als expert in verzekeringen staan u bij met raad en daad, neem daarom nooit zelf het initiatief om een schade -hoe klein ook- te regelen. Stelt u bijvoorbeeld zelf rechtstreeks een expert of advocaat aan om uw gelijk te bewijzen? Dan draait u mogelijk -zelfs met een rechtsbijstandsverzekering- (deels) op voor de erelonen.

Wanneer er geen onmiddellijke regeling mogelijk is (bv. RDR-conventie), trachten we via een minnelijke schikking alsnog tot een akkoord te komen. Een rechtsbijstandsverzekeraar betekent een extra troef wanneer deze minnelijke schikking niet lukt, want dan kunt u vrij een advocaat of expert kiezen die uw zaak verdedigt. De erelonen van uw advocaat of expert zal de rechtsbijstand betalen op voorwaarde dat bv. de erelonen stroken met de gangbare normen.

Met de juiste reflex brengt u ons als uw makelaar en verzekeringsexpert steeds op de hoogte! Wij zorgen voor de juiste aanpak van uw dossier.