POZ

Zelfstandige zonder vennootschap?

Steeds meer zelfstandigen hebben de boodschap begrepen en bouwen een aanvullend pensioen op via een (S)VAPZ. Dit is een extra oplossing als aanvulling op uw wettelijk pensioen, maar blijft al bij al beperkt.

De individuele pensioentoezegging (IPT) maakt het mogelijk het wettelijke pensioen verder aan te vullen, echter is dit exclusief voorbehouden voor zelfstandigen met vennootschap.

Bent u een zelfstandige zonder vennootschap? Voor zelfstandigen zonder vennootschap  (natuurlijke personen) is er goed nieuws. Om de meer dan 300.000 zelfstandigen in België zonder vennootschap van dezelfde voordelen te laten genieten als hun collega's met vennootschap wordt de POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen) in het leven geroepen.