Persoonlijke ongevallen thuis

Een ongeval op het werk? Als werknemer valt u terug op de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering van de werkgever. Maar wat bij een ongeval in uw vrije tijd?

U valt thuis van de trap, breekt uw arm … en meteen bent u ook enkele weken werkonbekwaam. Voor sportievelingen is zo'n verzekering ook geen overbodige luxe, want wat doet u als de kosten van een sportongeval hoog oplopen en de (beperkte) via de sportclub of -bond niet volstaat?

Een ongevallenverzekering biedt u bescherming tegen een financiële kater en dat is zeker geen overbodige luxe. Want een hospitalisatie en ziekenfonds komen dan wel (groten)deels tussen in uw medische kosten, maar wat als u na een ongeval bijvoorbeeld tijdelijk of blijvend invalide wordt?

Persoonlijke ongevallen in het verkeer

U kunt zich apart of bijkomend verzekeren voor ongevallen die zich voordoen wanneer u (of een van uw gezinsleden) deelneemt aan het verkeer. Dit is niet enkel als bestuurder van een wagen maar ook als fietser, voetganger, skater, ...

U moet als fietser plots uitwijken voor een overlopende kat en u maakt een smak tegen het asfalt ... de kat heeft niet gewacht en is al lang een van de tuintjes ingelopen ...

Persoonlijke ongevallen tijdens uw beroep

Terwijl u voor uw werknemer een (verplichte) arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten voor ongevallen op het werk, heeft u zich waarschijnlijk zelf als zelfstandige / werkgever over het hoofd gezien. Wat wanneer u zelf een ongeval op het werk hebt, hierdoor heel wat medische kosten hebt en enkele weken buiten strijd bent?

Hoeveel kost een ongevallenverzekering?

Deze verzekering is niet verplicht. Daardoor zijn de waarborgen niet wettelijk zijn geregeld en kunnen de voorwaarden tussen de verzekeraars sterk verschillen. En naast deze voorwaarden kan een verzekeraar ook uitsluitingen opnemen in het contract. Meestal komen ongevallen door dronkenschap niet in aanmerking voor een schadevergoeding maar ook worden gevaarlijke sporten vaak uitgesloten.

De grootte van het kapitaal wordt vastgelegd op het ogenblik wanneer u de verzekering afsluit en uiteraard bëinvloedt dit de hoogte van de premie. Hoe hoger het te verzekeren kapitaal, hoe hoger de premie!