Een échte spaarbank, bestaat dat nog?

Wat is een spaarbank?

In tegenstelling tot een algemene bank heeft een spaarbank zich gespecialiseerd in het sparen door bv. een gezin of KMO. Meestal wordt hun traditie gedragen door een kleinschalige aanpak, een lokale gebondenheid en een sterk persoonlijk contact.

Een echte spaarbank neemt in tegenstelling tot een algemene bank zo weinig mogelijk risico bij het herbeleggen van het spaargeld van haar klanten. Zo zal een spaarbank beleggen in o.a. staatsleningen, onderhandse leningen (bv. aan overheidsinstellingen) en hypotheken.

Een spaarbank wordt dan ook meestal gevonden bij 'een familiale aandeelhouder' of binnen een coöperatieve structuur omdat deze aandeelhouders meer aansluiten bij de tradities van een spaarbank.

Veel bekende spaarbanken zijn niet meer

De Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK)werd in 1965 als openbare instelling opgericht en werd jaren '90 verkocht aan de Fortis-groep (nu BNP Parisbas).

De BAC (of BACOB) is ontstaan in 1924. 2001 betekende het einde voor deze (spaar)bank die sinds 1993 veranderde van spaarbank naar een commerciële bank.

Hypotheek- en Spaarmaatschappij van Antwerpen (HSA) opgericht in 1938 fuseerde in 1997 met Spaarkrediet en wijzigden in 1999 hun naam in Centea. In 2011 verdween Centea na overname door Landbouwkrediet van de markt.

Record Bank ontstond uit de fusie van vier maatschappijen. Dipo Spaarbank, De Vaderlandsche Spaarbank, Record Bank/SEFB en Sodefina. Nadien volgden nog overnames van o.a. de spaarbank Westkrediet, de bank AGF, Eural en Mercator Bank. Sinds 2018 behoort Record Bank tot het verleden na het opslorpen door ING België.

Zo verdwenen veel spaarbanken in het spinnenweb dat commerciële banken hebben gespannen, mogelijk totdat de commerciële banken de spaarbank 'heruitvinden'.

Spaarbank 2.0?

Vandaag zijn er nog weinig banken die hun traditie als spaarbank trouw blijven. De meeste banken zweren vandaag trouw aan een grootschalige, algemene aanpak. De lokale aanwezigheid gaat vaak verloren in het groter geheel waardoor het persoonlijk contact dat velen in marketingcampagnes prediken meestal dode letter blijkt.

Ondanks 'de globalisatie' of 'de geest van de tijd' lijkt er meer dan ooit een rol weg gelegd voor de spaarbank. Een bank die haar tradities als spaarbank respecteert (een kleinschalige aanpak, een lokale gebondenheid en een sterk persoonlijk contact), een bank die rustig denkt.