Als omnium voor uw werknemer

Een arbeidsongevallenverzekering is in België een voor u als werkgever een wettelijk verplichte verzekering. Deze verzekering maakt deel uit van de verplichte sociale zekerheid in België. Vergeet u als werkgever deze verzekering af te sluiten, dan wordt u automatisch aangesloten bij Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico's) én riskeert u een fikse boete. Want ook al zet u zoals de meeste bedrijven in op preventie, toch loert een ongeval op weg naar of op de werkvloer steeds om de hoek.

 

Wie is verzekerd?

Eenieder die onder een arbeidsovereenkomst valt zoals bv. arbeiders, bedienden, jobstudenten, leerjongens, ... is beschermt via dergelijke verzekering.

arbeidsongevallen, arbeidsongeval, verzekering, Maes Group, verzekeringsmakelaar, Diest, online, arbeidsongavel

Wat is verzekerd?

De arbeidsongevallenwetgeving van 10 april 1971 is duidelijk in wat moet worden vergoed via de verzekering.

  • een dagvergoeding bij tijdelijke werkonbekwaamheid
  • een rente bij blijvende arbeidsongeschiktheid
  • een rente bij overlijden die ook een vergoeding voor de uitvaart omvat
  • de kosten voor de medische zorg, hospitalisatie, medicatie, orthopedisch materiaal, protheses, enz.

 

Waar en wanneer bent u verzekerd?

Uw werknemer is over de ganse wereld verzekerd voor ongevallen op het werk en tijdens het woon-werkverkeer.

 

Wat is niet verzekerd?

De uitsluitingen vinden we eveneens terug in de wetgeving over arbeidsongevallen. Zo zijn ongevallen die opzettelijk werden veroorzaakt door de verzekerde niet verzekerd.

 

Wanneer moet u een aangifte doen?

In België geldt een aangifteplicht voor de werkgever. Al is er een uitzondering in geval van een licht arbeidsongeval. Lees meer >

Dé specialist voor uw arbeidsongevallenverzekering

Uiteraard zijn er heel wat interessante uitbreidingen mogelijk om zowel uw bedrijf, uzelf als bedrijfsleider maar ook uw werknemers extra te beschermen.

Voor de verzekering voor uw werknemers kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online heel wat verzekeringen berekenen.

Uw verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline