POZ

Zelfstandige zonder vennootschap?

Steeds meer zelfstandigen hebben de boodschap begrepen en bouwen een aanvullend pensioen op via een (S)VAPZ. Dit is een extra oplossing als aanvulling op uw wettelijk pensioen, maar blijft al bij al beperkt.

De individuele pensioentoezegging (IPT) maakt het mogelijk het wettelijke pensioen verder aan te vullen, echter is dit exclusief voorbehouden voor zelfstandigen met vennootschap.

Bent u een zelfstandige zonder vennootschap? Voor zelfstandigen zonder vennootschap  (natuurlijke personen) is er goed nieuws op komst. De wetgever legt de laatste hand om de meer dan 300.000 zelfstandigen in België zonder vennootschap van dezelfde voordelen te laten genieten als hun collega's met vennootschap. Dit zal mogelijk zijn via de POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen).

Van zodra het wetsontwerp is goedgekeurd, zal een zelfstandige zonder vennootschap een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen kunnen afsluiten.

Wenst u dat wij u hierover tijdig informeren?

Uw belastingaangifte optimaliseren?

Het jaareinde nadert snel … het ideale moment om na te gaan hoe u uw belastingaangifte kunt optimaliseren.

  • Bent u zelfstandige en hebt u nog geen aanvullend pensioen?
  • U betaalt al bijdragen maar wilt graag het maximumvoordeel eruit halen?

Contacteer mij! Samen bekijken we welke oplossing het best bij uw situatie past, zodat u minder belastingen moet betalen.