Wat is een slapende rekening?

Wat is een slapende rekening en vooral hoe kunt u dit voorkomen of opsporen? Maes Group -uw architect in financiën- geeft uitleg.

Wat is een slapende rekening?

We spreken van een ‘slapende rekening’ wanneer er gedurende minstens vijf jaar geen verrichting meer is gebeurd op een rekening. Ook mag er geen contact meer zijn geweest tussen de titularis of rechthebbende (bijvoorbeeld een erfgenaam) van de rekening enerzijds en de financiële instelling anderzijds.

Bovendien geldt er een belangrijke uitzondering. Bent u bij eenzelfde instelling houder van verschillende rekeningen? Dan wordt geen enkele rekening als slapend beschouwd indien er voor minstens een van uw rekeningen een tussenkomst (contact, verrichting, …) heeft plaatsgevonden tijdens de laatste vijf jaar. Ook het uitlezen van bijvoorbeeld uw nieuwe identiteitskaart geldt als een contact.

Eind 2020 stond er in België meer dan 500 miljoen euro op slapende rekeningen.

Naast zicht- en spaarrekeningen kunnen ook effectenrekeningen, kluizen en levensverzekeringen waarvan u recht op uitbetaling heeft, worden beschouwd als slapende tegoeden.

slapend, slapende, rekening, tegoed, tegoeden, bankrekening, effectenrekening, kuis, bank, CKV, Maes Group

Heeft u slapende tegoeden?

De wet op slapende rekeningen verplicht zowel banken als verzekeraars om dergelijke tegoeden op te sporen. Een financiële instelling zal u met andere woorden proberen te vinden en te contacteren. Hiervoor heeft elke instelling een stappenplan dat moet worden gevolgd.

Voor verzekeringsovereenkomsten geldt een maximale opzoektermijn van twaalf maanden vooraleer de verzekeraar ze na 5 jaar inactiviteit moet overdragen aan de Deposito- en Consignatiekas.

 

Meer of minder dan 60 euro?

De financiële instelling stuurt in eerste instantie een brief naar het laatst gekende adres per titularis. In dit schrijven wordt u als titularis uitgenodigd om contact te maken zodat uw rekening niet slapen wordt. CKV Spaarbank biedt u bijvoorbeeld zo de mogelijkheid om via een antwoordkaart (voorbeeld) uw rekening te behouden.

Vervolgens ontvangt u wanneer u niet reageerde na een maand een aangetekend schrijven vanuit de financiële instelling.

Wanneer u finaal niet reageert, zal de instelling wettelijk verplicht zijn om een maand later uw rekening(en) af te sluiten en de tegoeden over te maken aan de FOD Financiën Deposito- en Consignatiekas. Vanaf dat moment kunt u zich enkel nog wenden tot de Deposito- en Consignatiekas om uw gelden te recupereren.

De kosten die de instelling moet maken om u op te sporen mogen zij debiteren van de tegoeden.

Bedragen de tegoeden 60 euro of minder dan storten de banken anoniem de gelden door aan de betrokken overheidsdienst. Deze gelden kunt u nooit meer recupereren! Als de kosten die moeten worden gemaakt om u op te sporen meer dan 10% bedragen van het geld dat op de slapende rekening(en) staat, ook dan wordt bovenstaande procedure toegepast.

CKV Spaarbank rekent geen kosten meer aan voor het opsporen van klanten met een slapende rekening. Meer info op www.ckv.be

Bovendien zijn ook hier enkele uitzonderingen:

  • Zo kunnen rekeningen van rechtspersonen nooit slapen worden.
  • In geval van een minderjarige titularis zullen ook de wettelijke vertegenwoordigers worden aangeschreven. Een minderjarige van < 12 jaar ontvangt normaliter zelf geen brief.
  • Wanneer de titularis is overleden, dan ontvangen de erfgenamen volgens het rijksregister de brief conform de procedures.

Wat moet ik nu doen?

Indien u wilt nakijken of u slapende tegoeden heeft, kunt u dit op twee manieren doen.

  1. Online: via de website www.slapendetegoeden.be kunt u a.d.h.v. uw eID zoeken in het register van Slapende Tegoeden.
  2. Offline: via dit formulier kunt u een schriftelijke aanvraag opstarten. Vergeet zeker niet een recto-verso kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Ook als de gelden bij de Deposito- en Consignatiekas zijn gestort, brengt uw geld nog rente op. De rentevoet wordt vastgesteld door de Minister van Financiën. Echter sinds mei 2016 is de rente vastgesteld op 0%.

Dertig jaar houdt de overheid slapende tegoeden bij. Nadien is de dertigjarige verjaring van toepassing en belandt het tegoed definitief in de Schatkist.

Dé specialist voor uw spaargeld

Voor uw spaar- en termijnrekening kunt u ons als bankagent en voor uw spaar- of beleggingsverzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest en online makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline.

Kantoor Diest

Telefonisch, online en offline

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?