Wat is een kopie van je eID (identiteitskaart)?

Wat bedoelen we met een kopie van uw identiteitskaart?

Van uw identiteitskaart vragen we vaak een kopie omdat we bv. uw identiteit moeten kunnen aantonen bij het openen van een spaar- of termijnrekening, maar bv. ook bij een belegging, krediet of (levens)verzekering.

Met een kopie bedoelen we steeds recto-verso of voor- en achterzijde van uw identiteitskaart. Deze kopie kan op papier maar even goed kan dit een scan in goede kwaliteit of foto zijn. Alle gegevens op uw legitimatie dient in elk geval goed leesbaar te zijn.

Voorbeeld van Belgische identiteitskaart:

Identiteitskaart, Maes Group
Identiteitskaart, Maes Group