Wat is rechtsbijstand?

Een verzekering rechtsbijstand verdedigt uw belangen als verzekerde. Dit kan wanneer u schade hebt geleden, maar ook als u schade hebt veroorzaakt of zelfs om vrijblijvend informatie in te winnen over uw rechten ook al is er nog geen sprake van een geschil.

Uw rechtsbijstand fiscaal aftrekken van uw belastingaangifte?

De verzekering zal steeds bekijken of een minnelijke schikking mogelijk is. Dit betekent dat veel dossiers op deze manier worden afgehandeld met het grote voordeel dat ze in een dossier veel sneller tot een oplossing komen. Want wanneer een dossier voor de rechtbank wordt gebracht kan de looptijd aardig oplopen alvorens een uitkomst volgt.

Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand?

Wat wordt er gedekt door een rechtsbijstand?

De rechtsbijstandsverzekering dekt de kosten die voortvloeien uit de gerechtelijke procedures maar nooit de schadevergoeding die u eventueel moet betalen wanneer u aansprakelijk wordt geacht voor een geschil. Hiervoor komen verzekeringen zoals de familiale, brand of BA auto tussen.

U kiest zelf voor welke (rechts)domeinen u een dekking wenst. De waarborgen bieden een financiële bescherming bij x-aantal geschillen zoals bv. uw voertuig of woning, problemen met uw werkgever, betwistingen over belastingen, ...

In 1 minuut uitgelegd …