Wat betekent de quotiteit voor mijn kredietaanvraag?

Quotiteit

Wat betekent quotiteit?

Bij bv. een woonkrediet is de verhouding tussen het ontleende bedrag en de waarde van de woning (meestal de aankoopprijs) een belangrijke ratio. Deze ratio of verhouding wordt uitgedrukt in procenten en noemt men de quotiteit van het krediet.

Welke impact heeft de quotiteit op uw kredietaanvraag?

Voor een kredietverstrekker is het van belang om 'het risico' van het dossier te kunnen inschatten. Hoe lager het risico, hoe gunstiger de voorwaarden die kunnen worden onderhandeld en hoe beperkter de acceptatievoorwaarden kunnen zijn. M.a.w. een hoger risico betekent minder gunstige en soepele voorwaarden omdat minder spelers op de markt interesse tonen.

Wat is 'de beste quotiteit' voor mijn dossier?

Naast de quotiteit spelen nog andere gegevens en ratio's een belangrijke rol in uw kredietaanvraag. Als algemene regel geldt: "hoe lager de quotiteit, hoe beter."

Laten we dit even concretiseren:

  • 70 à 75% is een gunstige quotiteit waardoor wij afhankelijk van de andere parameters kunnen onderhandelen met kredietverstrekkers;
  • 75 à 85% is een gezonde verhouding waar meestal de kredietaanvrager en -verstrekker naar streven;
  • 85 à 100% beperkt een veilige marge voor alle partijen;
  • > 100% wil zeggen dat er een kapitaal ter beschikking wordt gesteld dat groter is dan de verkoopwaarde van het onroerend goed dat als waarborg zal dienen voor het krediet. Bv. wanneer de kosten van het krediet (deels) moeten worden mee ontleend kan dit gebeuren. Dit is eerder uitzondering dan regel. Een hogere ratio zal o.a. een weerslag hebben op de rentevoet van het krediet maar ook op de acceptatievoorwaarden. De meeste kredietverstrekkers zullen dergelijke dossier weigeren.

Conlusie

De quotiteit is slechts een parameter in uw kredietaanvraag. Het al dan niet toestaan van een krediet en de voorwaarden hiervan worden m.a.w. bepaald door de combinatie van alle gegevens in uw dossier en niet enkel door de ratio 'quotiteit'.

Please like & share: