Privacybeleid

Ons bedrijf respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt. Alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld in overeenstemming met de huidige wetgeving.

 De GDPR of AVG is een Algemene Verordening met betrekking tot Gegevensbescherming. De overheid heeft hier de bedoeling om de persoonlijke data van de Europese Burger te beschermen. In onze moderne maatschappij worden talloze gegevens verzameld over personen en daar niet altijd zorgvuldig genoeg mee omgesprongen of zelfs verkocht aan derden. Omdat deze informatie soms op illegale wijze of zonder medeweten van de betrokkene gesprokkeld wordt, was het hoog tijd deze praktijken aan banden te leggen. Sedert 25 Mei 2018 is deze maatregel ook voor ons van kracht.

Uw privacy bewaken we samen met u

Doeleinden

Indien u gegevens achterlaat, heeft u heel wat rechten. Wanneer u voor de verwerking uw toestemming geeft, kunt u deze nadien altijd terug intrekken.

Maes Group is actief op verschillende domeinen waaronder o.a. bank, beleggingen, kredieten, pensioenplanning en verzekeringen. Wij vergelijken voor u voorwaarden, stellen offertes op, dienen aanvragen in, openen en beheren bank- en termijnrekeningen, uw polissen en contracten, schadedossiers, …

Sommige onderdelen van bestaande wetgevingen spelen dan:

  • de distributiewetgeving verplicht tot het bijhouden van data en informatie omtrent de toekomstige onderschrijver van een contract.
  • de witwaswetgeving: het voorkomen van witwassen bevat een luik voor onze sector. Die moet signalen opvangen en die doorgeven aan de bevoegde instanties door de wet gecreëerd. Identificatie via e-ID of andere identificatiedocumenten hoort tot de mogelijke manieren om de identiteit van personen na te gaan. Alleen de strikt wettelijke informatie wordt in dat geval bijgehouden.
  • het voeren van een boekhouding, voorkomen van fraude, zijn domeinen waar de controle van gedetailleerde gegevens en transacties tot in het kleinste detail worden nagekeken. Sommige experts (boekhoudkundige, audit, fiscaal) kunnen toegang hebben tot de gegevens.
  • de privacywetgeving verplicht Maes Group om te reageren indien de privacy commissie klachten behandelt en hiervoor bepaalde informatie nodig heeft.
  • de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters, rechtbanken) moeten ook door Maes Group beantwoord worden.

Dat wordt het gerechtvaardigd belang genoemd.

Maes Group moet in staat zijn om zijn echte economische en commerciële activiteit te kunnen uitoefenen. Hiervoor gebruiken wij persoonsgegevens. Wij kunnen de informatie die u ons geeft o.a. gebruiken om uw dossier te beheren (bv. offertes, beheer van uw schadedossier, lopende contracten, uw kredietaanvraag, …), u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren.

Maes Group kan deze gegevens die worden verzameld doorgeven aan derde partijen die contractueel verbonden zijn met Maes Group (bv. bank, verzekeraars, kredietinstellingen, subagenten en partners, compliance, audit, financiële rapportering, hosting,  ons beheersplatform Sigura, advocaten en consultants, bedrijven die data archiveren, DropboxMicrosoft -o.a. Outlook-Google -o.a. Google analytics-, …) om gevolg te kunnen geven aan uw vraag (bv. offerte, krediet- of verzekeringsaanvraag, openen van bankrekening, …). Deze bedrijven hebben op hun beurt eveneens een privacybeleid conform de geldende wetgeving. Dit kunt u steeds op hun website raadplegen.