Tak 26, wat is dat?

Een tak 26 is een verzekeringsproduct met kapitaalsgarantie en normaliter gewaarborgd rendement, waarbij elke maatschappij haar accenten kan leggen inzake doelgroep en kostenstructuren.

Particuliere belegger

Er zal steeds roerende voorheffing op de verkregen interesten verschuldigd zijn, net zoals bij bv. de bancaire kasbon. Een particuliere belegger kan deze roerende voorheffing van 30% in principe niet recupereren.

Geen premietaks van 2% zoals bij het broertje tak 21.

Rechtspersoon als belegger

Een vennootschap kan de roerende voorheffing (30%) recupereren in haar aangifte van vennootschapsbelasting. De vennootschap wordt daarentegen wel op de verworven interesten belast.

De klassieke premietaks van 4,4% voor vennootschappen is bij een TAK 26 niet van tel.

Een extra voordeel voor vennootschappen is dat er ook geen correctie moet worden doorgevoerd bij het berekenen van de notionele intrestaftrek, want een tak 26 bezorgt de vennootschap immers periodieke opbrengsten. Voor een belegging in bv. goud ligt dat anders waardoor er uiteindelijk minder notionele intrestaftrek (= aftrek risicokapitaal) overblijft.