eID met vingerafdruk

eID-kaart uit 2002 passé?

De nieuwe eID kreeg een andere lay-out dan de oude uit 2002 en voldoet zo aan de strenge internationale regels. Identiteitscontroles worden hoe langer, hoe belangrijker en dus moeten ze heel wat efficiënter verlopen. De nieuwe Belgische kaart is dus een heel stuk veiliger en universeler als reisdocument.

Wat is een uitprint of adresbewijs via mijn elektronische identiteitskaart?

Nieuwe elektronische identiteitskaart voorzijde
Nieuwe elektronische identiteitskaart voorzijde

Belangrijke wijzigingen

Ten opzichte van de huidige eID zijn er verschillende belangrijke wijzigingen. De ‘oude’ kaarten worden klassiek vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode of wanneer u deze eerder zou verliezen of andere reden (niet gelijkende foto, verandering naam, …).

Wat is een kopie van mijn elektronische identiteitskaart?

  • met vingerafdruk: de nieuwe elektronische identiteitskaart zal vingerafdrukken bevatten om de strijd tegen identiteitsfraude aan te pakken. Ze zullen enkel worden opgeslagen op de contactloze chip van de identiteitskaart en zijn beveiligd. Dit betekent dat ze niet in een databank worden gecentraliseerd en enkel bevoegde instanties zullen dit kunnen uitlezen.
    Het is de Europese verordening 2019/1157 van 20 juni 2019 die de lidstaten verplicht de vingerafdrukken te integreren op dit document.
  • foto links: de foto vindt u links terug in plaats van aan de rechterzijde.
  • chip achterzijde: de chip verhuist van de voor- naar de achterzijde van uw elektronisch identiteitsbewijs.
  • ook foto achterzijde: ook op de achterkant vindt u een geperforeerd beeld van uw foto terug.
  • nationaliteit: hier wijzigt de vermelding ‘BELG’ naar ‘BEL’.
  • kleur: de eID krijgt een andere tint van kleuren.

Wist u dat u via Checkdoc kosteloos en in real-time een Belgisch identiteitsdocument kunt checken?

Wat is een kopie van je eID (identiteitskaart)?

Wat bedoelen we met een kopie van uw identiteitskaart?

Van uw identiteitskaart vragen we vaak een kopie omdat we bv. uw identiteit moeten kunnen aantonen bij het openen van een spaar- of termijnrekening, maar bv. ook bij een belegging, krediet of (levens)verzekering.

Met een kopie bedoelen we steeds recto-verso of voor- en achterzijde van uw identiteitskaart. Deze kopie kan op papier maar even goed kan dit een scan in goede kwaliteit of foto zijn. Alle gegevens op uw legitimatie dient in elk geval goed leesbaar te zijn.

Voorbeeld van Belgische identiteitskaart:

Belgische identiteitskaart (eID)
Belgische kids-id (kids eID)

Wat is een uitprint of adresbewijs van je eID (identiteitskaart)?

Wat bedoelen we met een adresbewijs of uitprint van uw identiteitskaart?

We zorgen voor een adresbewijs door uw identiteitskaart in te lezen in onze systemen. Zo lezen we de noodzakelijke adresgegevens van de identiteitskaart uit die wij moeten kunnen aantonen bij bv. het openen van een spaar- of termijnrekening, maar ook bij een krediet of (levens)verzekering.

Met het adresbewijs bedoelen we dus een uitprint van de chip van uw elektronische identiteitskaart Deze kan u ons op papier maar ook bv. in pdf-versie bezorgen.

Werkwijze

Na het installeren van de software (check de overheidswebsite voor eventuele FAQ’s). Ziet u bij uitlezen onderstaand scherm waarbij de foto verschijnt.

U dient dan enkel nog op het print-icoon linksonder te klikken. U kunt het bestand printen op papier of naar pdf.

Adresbewijs