Schade
Dien uw aangifte voor schade altijd schriftelijk in

 

Lees 'Checklist verkeersongeval' voor een duidelijk overzicht.

Tijdens de kantooruren:

- Geen urgentie: via het formulier, via uw online toegang of glasbraak via Carglass
- Urgentie: Contacteer ons telefonisch

Buiten de kantooruren:

- Geen urgentie: via het formulier, via uw online toegang of glasbraak via Carglass
- Urgentie: Noodtelefoonnummers maatschappijen

 

U mag dringende maatregelen nemen die redelijkerwijze nodig zijn om de schade te beperken of om verergering te voorkomen zoals bij voorbeeld het (laten) afdekken van uw dak na stormschade. Neem in dit geval eerst foto’s van de schade.