Pensioensparen pensioenspaarverzekering pensioenspaarfonds via verzekeringsmakelaar Maes Group Diest en online

Pensioensparen, nog interessanter

Heeft u een (beroeps)inkomen? Dan kunt u mits u er tijdig aan begint t.e.m. 64 jaar fiscaal sparen via een pensioenspaarfonds of -verzekering. In tegenstelling tot het langetermijnsparen is het pensioensparen niet gekoppeld aan het inkomen.

Terwijl 980 euro het maximum was in 2019, werd het plafond voor 2020 vastgelegd op 990 euro als maximum op jaarbasis per belastingplichtige of 1270 euro. Deze bedragen werden door de federale regering bevroren inkomstenjaren 2021, 2022 en 2023. Kiest u voor € 990 of € 1270? In ons artikel leggen wij u graag uit waarmee u best rekening houdt.

Naast het fiscaal voordeel van 30% (of 25%) mag u eveneens rekenen op een fiscaal voordeel op de berekening van uw gemeentebelasting via uw belastingaangifte.

 

In ons artikel "Eerst pensioensparen of langetermijnsparen?" krijgt u meteen duidelijke antwoorden.

Dé specialist voor uw pensioenplan

Voor uw pensioenplanning kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar zijn wij ook online actief.

Kantoor Diest

Telefonisch, online en offline

Online pensioenplanner

Telefonisch en online