Pensioensparen

Pensioensparen, nog interessanter

Heeft u een (beroeps)inkomen? Dan kunt u mits u er tijdig aan begint tem. 64 jaar fiscaal sparen via een pensioenspaarfonds of -verzekering. In tegenstelling tot het langetermijnsparen is het pensioensparen niet gekoppeld aan het inkomen.

Terwijl 940 euro het maximum was van 2015 tem. 2017, werd het plafond voor 2018 vastgelegd op 960 euro als maximum op jaarbasis per belastingplichtige. 

Naast het fiscaal voordeel van 30% mag u eveneens rekenen op een fiscaal voordeel op de berekening van uw gemeentebelasting via uw belastingaangifte.

Tip: lees zeker ons dossier over pensioenplanning