Pensioensparen, hoeveel?

Pensioensparen, Maes Group

990 of 1270 euro pensioensparen?

Het federaal zomerakkoord van 2017 heeft ervoor gezorgd dat het pensioensparen in 2018 werd aangepast. Binnen de derde pensioenpijler kunt u van het gespaarde bedrag tot 30% (+ gemeentebelasting) in mindering brengen op uw belastingaangifte.

Voor 2020 krijgt u de keuze tussen:

   a) 990 euro (30% + gemeentebelasting)
   b) 1270 euro (25% + gemeentebelasting)

Kiest u voor centen of procenten?

Bij elke belegging moet u eerst voor uzelf uitmaken wat uw doelstelling is, deze kan verschillen per persoon. Kiest u voor centen of procenten?

Wenst u een zo groot mogelijk eindbedrag bij elkaar te sparen als aanvulling op uw pensioen? Dan lijkt het spaarbedrag van 1.270 euro aangewezen, terwijl u zo jong mogelijk start met pensioensparen.

Kiest u eerder voor procenten, dan ligt het fiscale voordeel misschien wel in het bedrag van 990 euro waarbij u kiest voor een zo hoog mogelijk fiscaal procentueel voordeel.

Conclusie

Laat beide spaarbedragen simuleren i.f.v. uw persoonlijke situatie en spaarwensen. Uw financiële situatie maar ook uw (start)leeftijd kunnen het eindrendement en dus ook uw keuze beïnvloeden.

Tip: enkel belastingplichtigen met een (jaar)inkomen van minimum +- 8.000 euro kunnen voordeel halen uit pensioensparen. Wanneer uw inkomen lager ligt, dan heeft u waarschijnlijk geen (fiscaal) voordeel om aan pensioensparen te doen.