Fiscale rechtsbijstand in 2021?

Waarom de fiscale rechtsbijstand?

De hervorming  en de fiscale rechtsbijstand als voordeel komt er door toedoen van Koen Geens. Er zouden zo'n 463.500 Belgen over een rechtsbijstandverzekering beschikken, grotendeels via een polis voor verkeersongevallen. Hierdoor zijn maar weinig mensen verzekerd voor andere geschillen via hun rechtsbijstandverzekering.

Door een fiscaal voordeel toe te kennen, hoopt de politiek een brede laag van de bevolking aan te spreken en te kunnen wijzen op het belang van een degelijke, onafhankelijke rechtsbijstand.

Wat is rechtsbijstand?

Een fiscaal voordeel tot 124 euro?

Sinds 01/09/2019 kan u genieten van belastingvermindering van 40% op de rechtsbijstandverzekeringen die voldoen aan de door de wet opgelegde criteria. Op een jaarlijkse premie van 310 euro haalt u m.a.w. het maximaal fiscaal voordeel van 124 euro binnen. Dit voordeel geldt per belastingplichtige, dus maximaal 248 euro voor een koppel (aan 40%).

Op uw belastingaangifte zijn de codes 1344-14 en 2344-81 voorbehouden voor de premies van deze rechtsbijstand.

Verplichte waarborgen in de fiscale rechtsbijstand?

Er zijn heel wat voorwaarden waaraan een fiscale rechtsbijstand moet voldoen. Een ervan zijn de verplichte waarborgen die moeten zijn vervat in de verzekering.

  • Administratief recht
  • Arbeidsrecht
  • Bouwrecht
  • Burgerlijke verdediging
  • Burgerlijk verhaalsrecht
  • Echtscheiding en familiale bemiddeling
  • Erf-, schenkings- en testamentrecht
  • Fiscaal recht
  • Strafrecht
  • Verbintenissenrecht
Fiscale Rechtsbijstand, Maes Group
Minimale waarborgen in de fiscale rechtsbijstand?

De tussenkomst voor een geschil kan worden geplafonneerd, echter moet er steeds aan een minimumwaarborg worden voldaan. Voor strafzaken werd de lat op 13.500 euro gelegd, terwijl voor burgerlijke zaken de minimumgrens ligt op 13.000 euro. Voor echtscheidingszaken of wettelijke samenwoning werd de drempel gelegd op 3.375 euro per verzekerde, voor bouwgeschillen dient de waarborg minstens 6.750 euro te zijn.

Wat houdt u best nog in 't oog bij de fiscale rechtsbijstand?

U bekijkt best welke vrijstelling van toepassing is, deze mag niet meer bedragen dan 250 euro. Ook de wachttijd i.f.v. de waarborg kan verschillen maar weet dat wanneer u verandert van verzekeraar, er rekening wordt gehouden met de al verstreken wachttijd.

U behoudt steeds de vrije keuze van advocaat maar informeert best vooraf of hij werkt volgende de in het KB* vastgelegde nomenclatuur voor de erelonen van advocaten.

* Bedragen moeten nog in KB worden gegoten.

Onafhankelijkheid?

Het verschil tussen een erkend, onafhankelijk verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent, e.a.?

De beste verzekering blijft de onafhankelijke verzekering. Het enige (wettelijk erkende) onafhankelijke aanspreekpunt voor particulier, zelfstandige en of bedrijf blijft de onafhankelijke verzekeringsmakelaar.

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online

Hoe kunnen wij u helpen?

Stel uw vraag