Het beschermen van uw doelstellingen is essentieel vooral wanneer uw financiële slagkracht nog beperkt is. Zorg dat een tegenslag geen blijvende handicap wordt!

Afhankelijk van de situatie kunnen we een of meerdere clausules inbouwen om het op te bouwen of al bestaande kapitaal te beveiligen:

- STOP / LOSS
- Verzekering invaliditeit
- Verzekering werkloosheid
Gewaarborgd Wonen
Gewaarborgd Inkomen
Ongevallen
- ...