vroedvrouw

Als vroedvrouw ook genieten van de voordelen van RIZIV- en VAPLZ-contracten?

Voor u als vroedvrouw werd aan de nationale overeenkomst met de mutualiteiten recent een wijziging aangebracht. De toegevoegde clausule biedt zowel de zelfstandige als de loontrekkende vroedvrouw vanaf 2023 ook recht op een versterkt sociaal statuut. Hierdoor kunt u van de voordelen genieten van zowel het RIZIV-contract als het VAPLZ-contract. Op deze manier kunt u uw pensioen ten volle en op een fiscaal voordelige manier optimaliseren.

Op dit moment is het nog wachten op de eigenlijke publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad. Toch kunt u ons al contacteren zodat wij het nodige voor u in orde brengen van zodra de publicatie een feit is.

​​Voorwaarden RIZIV-bijdrage voor vroedvrouw

Vrije beroepen in de zorg die geconventioneerd zijn, kunnen via hun RIZIV-tegemoetkoming op een eenvoudige en fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinesitherapeuten, dokters, logopedisten, tandartsen, apothekers en zelfstandige verpleegkundigen. Zo kunnen zij zorgen voor een overlijdenskapitaal of voor een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Tevens genieten zij van solidariteitsprestaties.

Vanaf premiejaar 2023 kunt ook u als vroedvrouw een RIZIV-contract afsluiten om de RIZIV-bijdrage erop te laten storten. De bijdrage voor premiejaar 2023 bedraagt 593,44 euro. Al zijn er ook enkele belangrijke voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • geconventioneerd zijn;
  • minstens 150 verstrekkingen of 2.250 V-waarden presteren;
  • op het portaal ProGezondheid (het vroegere ‘MyRiziv’) over een actief RIZIV-contract beschikken, waarop de bijdrage wordt gestort.  

Bijkomend is voor loontrekkende geconventioneerde vroedvrouwen ook een VAPLZ-contract mogelijk.

Heeft u interesse en wenst u op de hoogte te blijven? Contacteer ons voor meer informatie.

Uw pensioenplanner

Of contacteer ons met uw vraag.