Carwash

Tijdens de carwash raakt uw auto beschadigd, wat nu?

Schade tijdens de carwash

Zalig! Tijdens het mooie weer langs de carwash. En nadien met de zonnebril op rondrijden in een blinkende auto. Zeker na de winter met al het strooizout op de weg is dit aan te raden. Maat wat als uw bezoekje aan de carwash slecht afloopt en uw wagen tijdens het bezoek wordt beschadigd?

Over de schade op zich is er meestal weinig discussie. Krassen, deuken, blutsen, lak beschadigd, … Helaas is schade op zich meestal onvoldoende om onmiddellijk een vergoeding te claimen. Want het is niet omdat u schade lijdt dat u automatisch wordt vergoed.

 

Aansprakelijkheid van de uitbater

Stel, u rijdt met uw wagen naar de wasstraat maar bij het buitenrijden blijkt deze beschadigd. Dan lijkt de aansprakelijkheid van de uitbater toch duidelijk?

U sluit een contract af met de uitbater wanneer u uw wagen laat wassen. Want hij neemt de opdracht aan om uw voertuig te wassen. Hierdoor ontstaat er juridisch een resultaatsverbintenis. De uitbater neemt dus de verplichting op zich om een bepaald resultaat te behalen, in dit geval een netjes gepoetste wagen. Hier mag worden verwacht dat de wagen enerzijds correct gewassen wordt én dit zonder schade te berokkenen. Daartegenover staat dat u als klant betaalt voor deze opdracht.

Komt de uitbater van de carwash de verbintenis niet na, dan volstaat het als klant in principe om hem aan te spreken op zijn contractuele aansprakelijkheid. Uiteraard kan de uitbater op zijn beurt zich verdedigen. Dit kan hij door bewijs aan te brengen waaruit blijkt dat de schade te wijten is aan een vreemde oorzaak zoals bijvoorbeeld een fout van de klant. Een case uit de praktijk is bijvoorbeeld een klant die plots remt op een automatisch lopende band en hierdoor loskomt waarna de wagen beschadigd raakt.

Wanneer u bv. krassen opmerkt op uw voertuig spreekt u best de uitbater hier meteen op aan. Vervolgens dient u te bewijzen dat de schade vooraf niet aanwezig was, want anders maakt u het de verzekeraar van de uitbater heel makkelijk de claim te weigeren.

 

Bewijzen

Maar hoe kunt u dit aantonen? U zou bijvoorbeeld net voor het inrijden van de wasstraat overzichts- en detailfoto’s kunnen nemen van uw wagen van zowel de carrosserie als de lak. Komt de auto nadien bekrast uit de carwash dan kunt u aantonen dat die krassen er voordien niet waren.

U inspecteert meteen ter plaatse uw voertuig en wacht best niet totdat u thuis aankomt. Stelt u vervolgens schade vast, dan spreekt u de uitbater hier onmiddellijk op aan. Vraag om ter plaatse een ongevalsaangifte op tegensprekelijke wijze in te vullen en laat u niet wegsturen met enkel de gegevens van zijn verzekeraar. Beide partijen noteren hun versie van de feiten en beiden ondertekenen het document. Vervolgens ontvangt elke partij een exemplaar hiervan. Gebruikte de uitbater een verkeerd product (professionele fout), trok de klant zelf aan het stuur (fout klant), vertoonde de wagen een gebrek waardoor kortsluiting ontstond en vuur vatte (overmacht), …  Zijn er nog gedupeerden met gelijkaardige schade? Dan staat u alvast sterker.

 

Een polis bij een onafhankelijke rechtsbijstand waarbinnen contractuele aansprakelijkheid is opgenomen lijkt ons alvast geen overbodige luxe. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Uw verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline
Online

Welke garanties heb ik bij online shoppen?

Wat als ik online shop?

Online shoppen biedt veel voordelen. U moet geen mensenzee doorzwemmen, hebt énorm veel keuze en u krijgt uw aankoop in vele gevallen aan de deur geleverd. Maar wat als de broodrooster die u online kocht het na één week laat afweten?

Een fysieke winkel binnenstappen met uw garantiebewijs gaat niet. Toch hebt u recht op een reparatie of vervanging van uw online aankoop. De garantiewet legt uw rechten – en plichten – als (online) koper vast en werd begin juni 2022 aangepast in het voordeel van de consument.

 

Garantie of niet? Dit moet je weten

Het maakt niet uit of u uw stofzuiger in een webshop of winkel koopt: als particuliere koper hebt u recht op een wettelijke garantie van twee jaar.

 • Die garantieperiode geldt bij aankoop van nieuwe, fysieke goederen. Koopt u tweedehands of ‘refurbished’? Dan geven verkopers vaak de wettelijke minimumtermijn van één jaar. Doen ze dat niet, dan hebt u eveneens recht op twee jaar!
 • Kleren en schoenen zijn fysieke goederen: de garantieregels gelden daar dus ook voor.
 • De garantieperiode start op het moment dat u het product ontvangt: houd factuur en leveringsdocumenten goed bij.
 • Ze geldt in de hele EU. Koopt u een toestel op een Amerikaanse of Aziatische webshop, dan zijn de regels anders: informeer u dus goed voor u online iets aankoopt.
 • De wettelijke garantieregeling is van toepassing op privé-aankopen door fysieke personen. Zo volgt de laptop die Jan koopt voor zijn bedrijf een andere garantie-logica dan de laptop die hij privé koopt voor zijn dochter.
 • Garantie geldt alleen voor aankopen die u bij een professionele verkoper doet. Koopt u een tweedehandsauto bij een handelaar? Dan heb je dus minimaal recht op één jaar. Koop je die auto bij een particulier, dan hebt u geen garantie.
 • U hebt pas recht op garantie als er echt een verkoop heeft plaatsgevonden. Op een smartphone die u wint bij een quiz hebt u geen garantie. Een smartphone die u voor één euro koopt bij een promostunt wél. En op een smartphone die u gratis krijgt bij aankoop van een televisie, óók.
 • De wettelijke garantie is kosteloos voor de koper. Kosten voor ophaling, terugzending … zijn dus voor de verkoper: hij of zij kan nooit eisen dat u als koper ervoor opdraait.
 • Verwijst de verkoper u door naar de fabrikant voor het claimen van uw garantie? Laat u dan niet vangen: de wettelijke garantie moet u afdwingen bij de handelaar, niet bij de fabrikant.

Als koper hebt u ook plichten. Zo moet u als ‘goede huisvader’ omgaan met het gekochte artikel. Een smartphone die uit uw handen glipt en op een steen terechtkomt, valt niet onder de wettelijke garantie.

Toestel kapot. Wat nu?

Meld het defect aan de verkoper van zodra het zich voordoet. Doe dat schriftelijk: via e-mail of aangetekende brief. Snel handelen is belangrijk: het kan een verschil maken. Afhankelijk van de datum waarop u het toestel kocht, zijn uw rechten anders. Sinds 1 juni 2022 gelden in België namelijk nieuwe garantieregels.

 

U kocht het toestel vóór 1 juni 2022

 • Meldt u het gebrek binnen de 6 maanden na aankoop? Dan kunt u het kapotte toestel ruilen of laten herstellen (u kiest!), tenzij de verkoper kan aantonen dat de fout bij u ligt. In sommige gevallen kan u een terugbetaling vragen: als het toestel niet hersteld of vervangen kan worden, of als dat onredelijk lang zou duren. De verkoper kan eventueel een bedrag aftrekken voor de periode dat u het apparaat hebt gebruikt.
 • Signaleert u het gebrek ná 6 maanden en vóór 2 jaar? De wettelijke garantie loopt nog altijd, maar ruilen of laten herstellen kan niet meer zomaar. De verkoper kan u nu vragen om bewijs te leveren dat het probleem al bestond op het moment van levering. En zonder dure expertise, is dat meestal moeilijk hard te maken.
 • En wat na 2 jaar? Op grond van wettelijke garantie kunt u niets meer krijgen. Wat wel nog kan, is een beroep doen op de regels rond ernstige verborgen gebreken, want daar staat geen tijdslimiet op. Maar ook dat moet u kunnen bewijzen.

 

U kocht het toestel op of ná 1 juni 2022

U hebt écht recht op de volle twee jaar garantie, zonder die grijze ‘ná 6 maanden, vóór 2 jaar’-zone. Want als u nu een gebrek meldt ná 6 maanden na aankoop, dan hoeft u niet meer te bewijzen dat het defect niet door u komt. Het is nu aan de verkoper om dat te doen.

Wat doen bij een garantiegeschil?

In de praktijk is er toch wel eens discussie over de garantie. De barst in dat tv-scherm: “die was er nog niet toen het scherm uit ons depot vertrok.” En die dienstweigerende tablet: “die heeft waterschade opgelopen!”.

Helaas gebeurt het soms dat een handelaar zijn garantieplicht probeert te omzeilen. Juridische hulp is in dat geval een solide stok achter de deur. Een rechtsbijstandverzekering biedt dat gemak. Weet u daar graag meer over? Contacteer me vrijblijvend: ik vertel u er graag meer over.

Bron: Broker Newsletter, ECC België, FOD Economie, Europa

Uw verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline
DKV tandverzekering

DKV tandverzekering zonder wachttijd

Waarom een DKV tandverzekering?

De Belgische geneeskunde behoort mee tot de top in de wereld. Echter kan tandzorg hierdoor behoorlijk duur uitvallen. Een DKV tandverzekering is geen overbodige luxe en geeft iedereen terug een glimlach. Een gezond gebit draagt bij tot uw algemene gezondheid waardoor u zich beter voelt in uw vel.

 

Geconventioneerde tandarts of niet?

Een geconventioneerde tandarts werkt aan een officieel vastgelegd tarief. U betaalt enkel remgeld. Een niet-geconventioneerde tandarts hoeft zich niet aan officiële tarieven te houden. Hij kan supplementen vragen bij consultaties. Hoeveel de tandarts extra mag aanrekenen is niet bepaald.

Volgens de laatste cijfers is in België al 45% niet-geconventioneerd. Van de overige 55% zijn een deel tandartsen deels geconventioneerd, anderen werken volledig conform de vastgelegde tarieven. Ook zijn er nog heel wat tandartsen binnen deze groep die intussen op pensioen zijn.

 

“Naast de vrije keuze van tandarts (geconventioneerde of niet), is er geen wachttijd!”

 

Voorbeeld verwijderen abces

Een volwassene liet een abces op een snijtand verwijderen. De kostprijs voor deze ingreep kwam op 584 euro. Hiervan werd slechts 140 euro door de mutualiteit terugbetaald. Dit betekende dat de patiënt zo’n 76% ofwel 444 euro uit eigen zak moest betalen. Gelukkig kon de patiënt beroep doen op de tandverzekering waardoor deze bijkomend 70% kreeg terugbetaald.

 

Terugbetaling sociale zekerheid tandzorg

Voorbeeld orthodontische behandeling

De gemiddelde kostprijs voor een orthodontische behandeling bedraagt € 2.400 à € 2.500.

Hiervan wordt gemiddeld slechts € 921 euro ofwel 37% terugbetaald. Dit betekent dat er nog zo’n 1.500 euro zelf door de patiënt (of de ouders) moet worden opgehoest!

Omdat deze behandeling meestal gebeurt bij tieners, besloot DKV deze waarborg te voorzien voor de leeftijdscategorie van 9 tot en met 21 jaar. Hierdoor blijven de premies rekening houdend met de uitgebreide tussenkomsten, zeer scherp.

 

Offerte berekenen

Online
interior design of home

Moet ik mij verzekeren voor de verkoopwaarde?

Is de verkoopwaarde de juiste maatstaf?

Een brandverzekering is ondanks wat velen denken een meer ingewikkelde materie. Het zal u dan ook niet verwonderen dat er heel wat misverstanden rond bestaan. Zo sluiten velen snel een standaard woningpolis af zonder zich bijkomende vragen te stellen. Heel wat (bank)kantoren en agenten gaan mee in deze denkwijze en willen de cliënt niet onnodig belasten.

In onze reeks ‘de grootste fouten binnen een brandverzekering’ hebben we de voorbije vrijdagen de grootste misvattingen die leven rond een brandverzekering belicht. Vandaag zijn we toegekomen aan de laatste in de reeks.

 

Is de waarde van mijn woning hetzelfde als de verkoopwaarde?

Binnen de brandverzekering is de verkoopwaarde alvast niet de juiste waarde om te gebruiken. De verkoopwaarde of ‘economische waarde’ van een woonst houdt met heel wat facetten rekening waaronder de ligging, de grootte van de grond, de staat van de woning, enzovoort. Als eigenaar van het onroerend goed verzekert u zich voor de nieuwbouwwaarde. Graag grijpen we ook kort even terug naar ons artikel van 27 mei jl. want ook bij de heropbouwwaarde mag de verzekeraar de eerste dertig procent slijtage niet aftrekken. Maar wanneer u zich verzekert voor nieuwbouwwaarde, speelt de waarde van de grond dus geen rol.

Verkoopt u uw woning? Dan zal zullen de ligging en de grootte van de grond een belangrijk element zijn om de verkoopwaarde te bepalen.

 

Uw verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline
Dela

Welke voordelen biedt een Dela uitvaartverzekering?

Wie vult uw belastingbrief in na uw overlijden?

Een uitvaartvaartverzekering van bijvoorbeeld verzekeraar Dela bespaart uw nabestaanden niet alleen de financiële zorgen van uw uitvaart. Ook de praktische en administratieve lasten kunnen worden weggenomen. Want zelfs na uw overlijden moet uw belastingbrief nog worden ingevuld, samen met een pak andere formulieren.

Voor nabestaanden is administratie na een overlijden vaak moeilijk. Hun hoofd staat er ook helemaal niet naar. Daarom komt een consulent nabestaandenzorg langs om uw familie na de uitvaart te helpen met de praktische en administratieve beslommeringen en hen te begeleiden en adviseren.

Een assistent bijstand regelt op aanvraag extra diensten voor uw gezinsleden zoals bijvoorbeeld kinderoppas, gezinshulp enzovoort. Ook op emotioneel vlak krijgen uw nabestaanden bijstand. Ze kunnen beroep doen op een psycholoog bij de rouwverwerking.

Gebeurt het overlijden in het buitenland? Dan regelt en betaalt de verzekeraar de repatriëring. Overlijdt u plots in België? Dan wordt een vervroegde terugkeer van inwonende gezinsleden die in het buitenland op reis zijn door Dela geregeld.

 

Informatie over Dela

Maak een afspraak

Telefonisch, online of offline

Bereken uw premie

Online