Voorschot

Moet je steeds een voorschot betalen?

Wat is een voorschot?

Een voorschot voor de aankoop van het onroerend goed wordt normaliter opgenomen in een verkoopovereenkomst. Dergelijke betaling gebeurt als onderdeel van een vastgoedtransactie en wordt meestal op een derdenrekening van bijvoorbeeld een notaris gestort.

Wat is nodig om een akkoord tussen koper en verkoper tot stand te laten komen? Enerzijds is er een akkoord nodig over het onroerend goed, anderzijds over de prijs die ervoor wordt betaald. Na een (mondeling) akkoord wordt een schriftelijke verkoopovereenkomst opgesteld met hierin alle afspraken. Deze wordt vervolgens ondertekend door zowel koper als verkoper.

Het voorschot zal na het verlijden van de notariële akte door de notaris worden vrijgegeven. Zowel het kapitaal als de eventuele intresten worden uitbetaald aan de verkoper.

Screen Shot 06 10 17 at 04.32 PM

Is dit dan verplicht?

Neen, het betalen van een voorschot is vanuit de Belgische wetgeving geen verplichting. De koper en verkoper zijn met andere woorden vrij om al dan niet het betalen van een voorschot op te nemen in de verkoopovereenkomst. Ook kunnen ze de grootte van het voorschot vrij bepalen in diezelfde overeenkomst. Gaat het om een nog te bouwen woonst? Dan is er een wettelijk maximum van 5% van de totale prijs.

Tot dusver de theorie, want in de praktijk merken we dat er meestal een voorschot wordt bepaald. Niet onlogisch omdat bij het niet nakomen van de verplichtingen van de verkoper binnen de vooropgestelde termijn, dit bedrag kan worden gebruikt als schadevergoeding. Meestal zien we een aanbetaling van 5 à 10% binnen de ondertekende overeenkomsten opduiken.

Uw notaris is alvast de geknipte persoon om dit samen met u te bekijken.

Uw kredietmakelaar

Telefonisch, online en offline
UBO

Hoe de UBO van uw bedrijf printen?

Wat is UBO?

UBO (Ultimate Beneficial Owners) of de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap of andere juridische entiteit dienen verplicht in het UBO-register van FOD Financiën te worden geregistreerd.

De Belgische anti-witwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese anti-witwasrichtlijn om en verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden.

De overheid heeft verschillende handleidingen uitgewerkt, evenals FAQ’s.

Maar welke personen moet u dan doorgeven?

De overheid wil niet enkel weten wie officieel de vennootschap bestuurt maar vanuit de anti-witwaswetgeving ook wie er in de coulissen aan de touwtjes trekt. Elke vennootschap moet m.a.w. kenbaar maken wie deze uiteindelijke begunstigden zijn en dit volgens een vast kader.

  1. Als natuurlijke persoon -rechtstreeks of via tussenpersonen- meer dan 25% van de aandelen of van het kapitaal in handen of meer dan 25% van de stemrechten? Proficiat, u wordt als ‘uiteindelijke begunstigde’ beschouwd;
  2. Ook natuurlijke personen die op een andere manier de eigenlijke macht binnen een vennootschap hebben, bijvoorbeeld door een meerderheid van de bestuurders te kunnen benoemen, of omwille van een statutaire of contractuele bepaling de eigenlijk macht krijgen, … moeten mee worden opgenomen in het register;
  3. Niemand gevonden op basis van deze twee criteria? Dan wordt het hoger leidinggevend personeel als ‘uiteindelijke begunstigde’ beschouwd.

Ga naar de website (stap 1)

Via de overheidswebsite zet u de eerste stap om uw UBO-document te raadplegen.

Uw entiteit opzoeken (stap 2)

Na het inloggen klikt u links op ‘een entiteit opzoeken’. Vervolgens vult u het ondernemingsnummer in en klikt u op ‘opzoeken’. Wanneer u inzage heeft voor deze entiteit, vindt u deze onderaan terug en kunt u deze selecteren door hierop te klikken.

UBO afdrukken (stap 3)

Heel wat gegevens van de entiteit verschijnen, waaronder de UBO. Rechts bovenaan (maar ook onderaan) kunt u klikken op ‘afdrukken’.

Normaliter opent het document in een apart scherm. U kunt kiezen om het document op te slaan. Hierna kunt u het document (in pdf-formaat) eenvoudig uploaden en doorsturen.

a woman in deep thoughts

Betalingsproblemen als ondernemer of particulier?

Betalingsproblemen met bv. sociale lasten of belastingen?

Tijdens de coronacrisis kampten heel wat zelfstandigen, ondernemers en bedrijven met betalingsproblemen. Gelukkig kregen de voorbije twee jaar deze mensen uitstel van betaling  onder diverse vormen. Het betalingsuitstel had vaak betrekking op de sociale lasten en tal van belastingen. Ook particulieren konden genieten van dergelijke moratoria zoals bijvoorbeeld uitstel van betaling voor de personenbelasting, uitstel op de leegstandheffing, enzovoort.

Intussen merken we dat de verschillende instanties zijn gestart met de recuperatie van de uitgestelde betalingen. Want finaal ging het om uitstel en dient de rekening alsnog te worden vereffend. En ondanks de post-coronaperiode lijkt te zijn aangebroken, kan dit toch problemen met zich meebrengen.

Wanneer u eigenaar bent, kunnen we in deze gevallen vaak een alternatieve oplossing bieden.

 

Wat met een beperkt inkomen?

Uiteraard blijft een basis voor levensonderhoud noodzakelijk. Doch kunnen we onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld een bulletkrediet negotiëren. Hierbij betaalt u gedurende de looptijd enkel intresten. Op einddatum wordt het kapitaal afgelost. Een ander alternatief is dat u tijdens de looptijd noch kapitaal noch intresten terugbetaald. U betaalt alles in een keer terug op einddatum. Dit kan interessant zijn om een kortere ‘probleem-periode’ te overbruggen zodat u opnieuw zuurstof in de longen krijgt. Zo krijgt u de kans om vol positieve energie de toekomst tegemoet te zien.

Op zoek naar een oplossing?

We luisteren naar uw verhaal en bekijken samen de huidige situatie. Uw dossier wordt vervolgens afgetoetst met tal van mogelijkheden op de Belgische kredietmarkt, waarna we de verschillende opties bespreken. Afhankelijk van uw keuze dienen wij uw kredietaanvraag in en verdedigen uw dossier bij de kredietverstrekker.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Stel uw vraag

Online
Hergroeperen

Waarom uw leningen hergroeperen?

Waarom hergroeperen van leningen?

Groeit het allemaal boven uw hoofd en ziet u door de bomen het bos niet meer? Het hergroeperen van uw leningen kan mogelijk soelaas brengen.

Naast uw autolening, kocht u via een hypothecair woonkrediet enkele jaren terug uw droomhuis maar recent renoveerde u deels uw woning via een renovatielening en dan is er nog uw kredietkaart bij de bank. Door wat tegenslag wegen de maandlasten extra door en wordt het moeilijk maandelijks alles betaald te krijgen. Maar wat kunt u nog doen?

Een onafhankelijk kredietmakelaar bekijkt samen met u uw situatie en toetst af of bijvoorbeeld een hergroepering van uw leningen mogelijk is. Dit is eerder uitzondering dan regel maar kan wellicht uw problemen beperken.

 

Voordelen van hergroeperen

  • Duidelijk overzicht van uw huidige schuldenlast.
  • U betaalt nog slechts 1 aflossing per maand. Hierdoor wordt het makkelijker om uw maandelijks budget op te volgen.
  • Afhankelijk van een heleboel factoren kan misschien de looptijd worden aangepast waardoor uw maandlast daalt.

 

Nadelen

  • De kans is reëel dat de rentevoet voor hergroeperen ook hoger ligt. Hierdoor zal u op einddatum meer intresten hebben terugbetaald.

 

Aan u de keuze. Op het einde van de rit betaalt u meer bij een hergroepering maar het biedt u opnieuw een toekomstperspectief met een betaalbaar krediet op een realistische looptijd.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Contacteer uw kredietmakelaar

Voor uw financiering kunt u ons als kredietmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal kredietmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online uw lening berekenen.

Uw kredietmakelaar

Telefonisch, online en offline
Rente hypotheek

Wat met de rente van een hypotheek?

De rente van uw hypotheek

De laatste 3 jaar lag de gemiddelde Belgische 10-jaarrente op -0,01%! Daarvan profiteerden de huizenkopers die hun aankoop wilden financieren met een hypothecair krediet. Want de rente op de hypotheken daalde de laatste jaren stevig om de laatste 2 à 2,5 jaar rond tot zelfs onder de 0%  te blijven. Hier kwam de laatste weken verandering in, want de klim lijkt sinds september 2021 en al helemaal sinds half december te zijn ingezet. Vandaag is de OLO opgeveerd richting 0,70%, terwijl diezelfde rente nog afklokte op -0,19% op 20 augustus 2021.

Dus na een zéér lange periode van tariefdalingen en uiterst lage rentes is er een stevige marktcorrectie aan de gang. En die trend lijkt zich de komende weken en maanden door te zetten. We verwachten dat kredietverstrekkers hun tarieven verder in lijn zullen brengen met de evolutie van de marktrente. Dit betekent tariefverhogingen voor wie een hypothecaire krediet aangaat. Maar ook wie een (semi-)veranderlijke rentevoet heeft die op tussentijdse vervaldag komt, kan de aanpassing merken.

Dé specialist voor uw woonkrediet

Voor uw financiering kunt u ons als kredietmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal kredietmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online uw lening berekenen.

Uw kredietspecialist

Telefonisch, online en offline