Op zoek naar sponsoring voor uw project?

Als KMO krijgen wij talloze aanvragen om initiatieven te sponsoren.

Dat u voor uw project aan ons denkt als partner stellen wij op prijs en we besteden dan ook de nodige aandacht aan uw verzoek. Wij toetsen elke aanvraag aan de sponsorstrategie van Maes Group.

Wij beperken ons tot projecten die aan deze globale strategie beantwoorden, op lokaal niveau waar wij een meerwaarde voor elkaar kunnen betekenen.

Ons beleid is gebaseerd op onderstaande strategische pijlers:

  • Business
  • Sociaal
  • Sport

Hier willen wij onze partner financieel en of materieel binnen een beperkt budgettair kader ondersteunen om zijn project te laten slagen. Anderzijds versterken wij op deze basis ons imago en komen dichter bij onze cliënten. Zo trachten wij in een gezonde wisselwerking duurzaamheid en loyaliteit te belonen.

Daarom werken wij via ons ‘Loyalty Program.